Postin yleispalvelutuotteet hinnoitellaan kustannusvastaavasti

Postin yleispalvelutuotteet hinnoitellaan kustannusvastaavasti Viestintävirasto kehottaa tänään antamassaan päätöksessä Suomen Postia tarkistamaan yleispalvelutuotteidensa, kuten yleisimpien kirjelähetysten ja yleispalvelupaketin, hinnoittelun perusteet sekä tuotteista perityt hinnat. Postipalvelulain mukaan yleispalvelutuotteiden hintojen tulee olla mm. kohtuullisia ja tasapuolisia. Nämä lain edellytykset Posti on ottanut tuotteidensa hinnoittelussa huomioon. Postilla ja Viestintävirastolla on näkemyseroa siitä, miten kustannukset tulisi jakaa eri tuoteryhmien kesken. Postin kustannuslaskennassa kustannukset jaetaan jokaiselle tuoteryhmälle aiheuttamisperusteella. Vastaavaa laskentamallia käyttää esimerkiksi Saksan Posti. Viestintävirasto kyseenalaistaa tämän laskentamallin yksilöimättä sitä, mikä olisi oikea tapa kohdentaa kustannukset. Posti haluaa jatkaa keskustelua viraston kanssa, jotta laskentamalleista päästään yhteisymmärrykseen. On luonnollista, että tuotteiden laskennallinen tuotto vaihtelee sen mukaan, miten kiinteitä kustannuksia kohdistetaan eri tuotteille. Postin näkemyksen mukaan Viestintävirasto ei esimerkiksi ota riittävästi huomioon Postin toimipaikoista aiheutumia kustannuksia. Postilla on lakiin perustuva velvoite ylläpitää vähintään yhtä toimipaikkaa jokaisessa Suomen kunnassa. Kustannusten kohdentamisen tekee erityisen haasteelliseksi Postin perusjakeluverkon ns. yhteistuotantoluonne. Postin perusjakelussa kulkee postinpalvelulain piiriin kuuluvien tuotteiden kuten kirjeiden lisäksi myös lain soveltamisalaan kuulumattomia tuotteita, kuten sanoma- ja aikakauslehtiä ja suoramainoksia. Postin kirjeiden hinnoittelu on pysynyt viime vuosina erittäin maltillisina verrattuna yleiseen kustannuskehitykseen. Postin kotimaan 1. ja 2. luokan kirjeiden reaalihinta on yhä samalla tasolla kuin vuonna 1990. Myös kansainvälinen vertailu osoittaa, että kirjeiden hinnat Suomessa ovat EU-maiden toiseksi edullisimmat heti Espanjan jälkeen ( 1. lk alle 100 g kirjeen keskihinta, kaikki asiakkaat, tammikuu 2004, ostovoimakorjattu). Suomen Postin kirjeliiketoiminnan kannattavuus muihin EU-maihin verrattuna on kohtuullisella tasolla. LISÄTIETOJA johtaja Juha Salovaara, puh. 020 451 4647, juha.salovaara@posti.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/22/20040622BIT00290/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit