Suomalaisten postiosoitteiden maatunnus muuttuu

Suomalaisten postiosoitteiden maatunnus muuttuu Ulkomailta Suomeen osoitetussa postiliikenteessä postinumeron edessä käytettävä Suomen maatunnus muuttuu. Viestintäviraston ilmoituksen mukaan vuoden 2004 alusta Suomen maatunnus on kaksikirjaiminen FI. Vanhaa kolmikirjaimista FIN-maatunnusta voidaan käyttää postiliikenteessä uuden FI-tunnuksen rinnalla vielä kahden vuoden ajan, vuoden 2005 loppuun saakka. Päätös kaksikirjaimisen maatunnuksen käyttöön siirtymisestä noudattaa Maailman postiliiton (UPU) suositusta. Myös Suomen Standardoimisliitto (SFS) on vahvistanut uuden tunnuksen. Oikea ja lähetykseen mahdollisimman selkeästi merkitty osoite on tärkein postilähetyksen nopeaan perillemenoon vaikuttava tekijä. SFS:n standardin mukaan maatunnus kirjoitetaan postinumeron eteen suuraakkosilla ja erotetaan numerosta väliviivalla. Osoitetietojen alimmalle riville merkitään aina maan nimi suuraakkosilla. Vanha postiliikenteessä käytetty kolmikirjaiminen maatunnus FIN otettiin käyttöön vuoden 1993 alussa. Tunnus perustui Euroopan posti- ja telehallintojen välisen yhteistyöelimen CEPTin aiemmin voimassa olleeseen suositukseen. Sen mukaan postiliikenteessä tuli käyttää samaa tunnusta kuin ajoneuvoliikenteessä. LISÄTIETOJA johtaja Marja Jantunen, puh. 020 451 4686, marja.jantunen@posti.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/04/20040204BIT00100/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit