Suomen Posti -konsernin osavuosikatsaus - Liikevaihdossa pientä kasvua, kustannustehokkuuden lisääminen paransi kannatta

Suomen Posti -konsernin osavuosikatsaus Liikevaihdossa pientä kasvua, kustannustehokkuuden lisääminen paransi kannattavuutta * Liikevaihto 819,4 miljoonaa euroa (+3 %) * Liikevoitto 49,9 miljoonaa euroa (+71 %) * Voitto 34,2 miljoonaa euroa (+74 %) * Leijonajakelu Oy:n osto vahvistaa Postin asemaa varhaisjakelussa * Sähköisen viestinvälityksen kannattavuus parani kustannuksia karsimalla * North Euroway Oy laajentaa Logistiikan palvelutarjontaa Venäjälle Suomen Posti -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2003 oli 819,4 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 3 %. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2 %. Vertailussa on huomioitu yrityskaupat ja postimaksukoneiden tuloutusmuutos. Konsernin liikevoitto kasvoi 49,9 miljoonaan euroon eli 71 %. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman yrityskauppoja ja tuloutusmuutosta kasvoi 24,1 miljoonaa euroa (106 %) edellisestä vuodesta. Kannattavuutta paransi kustannustehokkuuden lisääminen Sähköisessä viestinvälityksessä ja Logistiikassa sekä konsernin yhteisissä toiminnoissa. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 52,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 34,2 miljoonaa euroa, jossa oli 74 %:n kasvu edellisvuoteen verrattuna. Viestinvälityksen liikevaihto laski 530,2 miljoonaan euroon. Liikevaihdon 11 %:n lasku johtui tuloutusmuutoksesta ja konsernirakenteen järjestelyistä, joita ilman vertailukelpoista kasvua kertyi 3 %. Jaettujen kirjeiden määrä kasvoi tammi-syyskuussa hieman, mutta pidemmällä tähtäyksellä kirjevolyymin arvioidaan olevan laskussa. Lehtijakelujen volyymit olivat laskussa. Posti varmistaa jakeluliiketoiminnan riittävän kustannustehokkuuden hakemalla aktiivisesti jakeluverkkoonsa lisää jaettavaa mm. yritysostoin. Huhtikuussa Posti osti Sanoma Osakeyhtiöltä sen tytäryhtiön Leijonajakelu Oy:n Uudenmaan alueen varhaisjakeluliiketoiminnan. Kilpailuvirasto hyväksyttyä kaupan syyskuun alussa Leijonajakelu Oy:stä tuli konsernin tytäryhtiö. Posti valmistelee mittavaa jakelutuotteiden uudistusta, joka huomioi asiakkaiden muuttuneet viestinvälitystarpeet ja tarjoaa niihin sopivia palveluvaihtoehtoja. Vuoden 2005 alussa käyttöön otettavan tuoteuudistuksen eri vaihtoehtoja selvitetään vielä. Sähköisen viestinvälityksen liikevaihto kasvoi 97,3 miljoonaan euroon eli 6 % edellisvuodesta. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman vuonna 2002 tehtyjä yritysostoja kasvoi 1 %. Talouden matalasuhdanne supisti tulostuspalvelujen kysyntää kaikilla markkina-alueilla (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa). Saksan markkinoihin vaikutti tärkeän asiakastoimialan, pankki- ja finanssisektorin, toiminnan tehostaminen. Liiketoimintaryhmä reagoi nopeasti tulostusvolyymien supistumiseen ja hintojen laskuun sekä vei läpi kustannusten karsintaohjelman, jonka avulla kannattavuutta on saatu edellisvuotta paremmaksi. Logistiikan liikevaihto kasvoi 202,2 miljoonaan euroon (76,9 miljoonaa euroa). Suurin osa kasvusta johtui kotimaan pakettipalvelujen siirtämisestä liiketoimintaryhmään viime vuoden lopussa. Logistiikan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1 %. Euroalueen matalasuhdanne ja Suomen viennin supistaminen ovat heikentäneet koko vuoden logistiikka- alan kysyntää. Posti on kasvattanut kilpailukykyisen jakeluverkkonsa ansiosta markkinaosuuttaan ulkomailta saapuvien pakettien määrässä. Pakettien kokonaismäärä kasvoi 6 %, vaikka kotimaisten pakettien määrä laski samaan aikaan 1 %. Vakio- ja volyymipalvelujen kehitys oli laskeva, mutta erikoissegmenttien kuten postimyynnin ja ovelta ovelle toimitettavien lähetysten myynti kehittyi suotuisasti. Posti hakee logistiikkaliiketoiminnan kasvua lähialueilta, mm. Baltiasta ja Venäjältä. Suomen Posti Oyj osti lokakuun alussa tehdyllä yrityskaupalla 60 % North Euroway Oy:n osakekannasta. Yhtiö tuottaa kuljetus-, varastointi- ja transitopalveluja Suomen kautta Venäjälle tavaraa kuljettaville yrityksille. Muut osakkaat ovat linjaliikennevarustamo Finnlines Oyj ja satamaoperaattori Steveco Oy. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 67,1 % (65,6 %). Investoinnit olivat katsauskaudella 46,4 miljoonaa euroa (81,4 miljoonaa euroa). Suomen Posti -konsernin palveluksessa oli keskimäärin 22 203 henkilöä. Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli suurempi, 23 253, sillä Leijonajakelu Oy:n osto kasvatti henkilöstömäärää 1 867:llä. Vastaavasti SPS Siivouspalvelut Oy:n myynti vähensi henkilöstöä 762:llä. Viimeisen vuosineljänneksen kehityksen odotetaan olevan kuluvan vuoden kaltainen. Tästä johtuen koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan ja tuloksen paranevan edellisestä vuodesta. LISÄTIETOJA: konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, jukka.alho@posti.fi talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Vertanen, puh. 020 451 5073, vesa.vertanen@posti.fi viestintäjohtaja Petri Aaltonen, puh. 020 451 4676, petri.aaltonen@posti.fi Suomen Posti -konsernin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan Postin internet-palvelusta www.posti.fi/posti-konserni/taloustiedot ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00100/wkr0002.pdf

Liitteet & linkit