Suomen Posti Oyj paransi tulostaan

Toimipaikkaverkon muutoskustannukset katettu Suomen Posti Oyj paransi tulostaan · Liikevaihto 1 112,1 miljoonaa euroa (+6 %) · Liikevoitto 55,6 miljoonaa euroa (+ 74 %) · Voitto 36,6 miljoonaa euroa (+ 82 %) · Kirjeiden määrä kääntyi lähes 3 %:n laskuun · Sähköisen viestinvälityksen liiketoiminta laajeni Itämeren alueelle · Yrityslogistiikassa merkittäviä avauksia Suomen Posti -konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 1 112,1 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 6 %. Liikevaihto kasvoi eniten sähköisessä viestinvälityksessä ja logistiikassa. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 2 %. Konsernin liikevoitto oli 55,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 74 % edellisvuoteen verrattuna. Toimipaikkaverkkoon pankkipalvelujen poistumisen johdosta tehdyt rakennemuutokset saatiin päätökseen, eivätkä muutoskustannukset enää rasittaneet tulosta. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 39 %. Tilikauden voitto oli 36,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 82 % edellisvuoteen verrattuna. Viestinvälitys-liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 832,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 18 %. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 2 %. Kirjeiden määrä kääntyi lähes 3 %:n laskuun sähköisen viestinvälityksen korvattua kirjeviestintää. Esimerkiksi kuluttajalaskut lähetetään yhä useammin sähköisessä muodossa. Viestinvälitys aloitti tuoteuudistuksen, joka tuo vuoden 2005 alussa uusia ratkaisuja tuotevalikoimaan, hinnoitteluun ja jakeluun. Sähköinen viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 128,2 miljoonaan euroon eli 62 %. Liikevaihdon kasvusta suurin osa tuli ulkomaisista yritysostoista, joiden kautta liiketoimintaryhmä laajensi sähköisen dokumentinhallinnan ja tulostuksen liiketoiminnan Itämeren alueelle. Ilman yritysostoja ryhmän kasvu oli 4 %. Konsernin sähköisen viestinvälityksen kotimaan toiminnot keskitettiin tytäryhtiö Atkos Oy:öön. Logistiikka-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 107,0 miljoonaan euroon. Liikevaihdon 34 %:n lasku johtui konsernirakenteen muutoksista. Ryhmän vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 11 %. Voimakkaimmin kasvoi palveluvarastoliiketoiminta, jonka kasvua vauhditti vuoden 2002 alusta toimintansa aloittanut Poske Logistiikka Oy, joka tuottaa palveluita Rautakeskolle. Posti teki merkittävän päänavauksen sähköisen hankintatoimen liiketoiminnassa ostamalla Kauppatalo Hansel Oy:ltä sähköisen hankintaratkaisun ja siihen liittyvät liiketoiminnat. Pakettipalvelut ja palvelukanavat -liiketoimintaryhmän liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 185,3 miljoonaa euroa. Kuluttajapakettien määrä jäi edellisvuotta pienemmäksi postimyyntialan heikon markkinatilanteen vuoksi. Pakettipalvelujen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla yritysten ovelle ovelle toimitettavien pakettien ansiosta. Toimipaikkojen käteismyynti supistui selvästi edellisvuoteen verrattuna. Erillisliiketoiminnan (Easy Km Oy, SPS-Siivouspalvelut Oy, Postin IT Oy) liikevaihto oli 91,8 miljoonaa euroa. Posti sopi SPS-Siivouspalvelujen myynnistä, kauppa astui voimaan vuoden 2003 alusta. Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 62,3 % (63,0 %). Investoinnit olivat 98,3 miljoonaa euroa (160,8 miljoonaa euroa). Suurimmat investoinnit olivat Eurocom Depora GmbH:n ja Data-Informatic GmbH:n yritysostot. Posti-konserni on maan kolmanneksi suurin työnantaja, sen palveluksessa oli vuoden lopussa 22 544 (22 809) henkilöä. Henkilöstöstä 421 (207) toimi ulkomailla. Vuoden 2003 yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta Posti- konserni on asettanut liikevaihdolle ja tulokselle selkeät kasvutavoitteet. Kirjemäärän lasku edellyttää jatkossa kustannustehokkuuden lisäämistä kaikissa konsernin toiminnoissa. Konsernijohtaja Jukka Alho kommentoi tulosta seuraavasti: "Suomen Posti Oyj:n tulos kehittyi myönteisesti Suomessa vallinneesta matalasuhdanteesta huolimatta, vaikkakaan emme yltäneet muutaman vuoden takaiseen tulokseen. Keskeisin tuloksen parannusta selittävä tekijä oli, etteivät pankkipalvelujen loppumisesta aiheutuneet toimipaikkojen rakennemuutokset rasittaneet enää tulosta. Laskevat kirjevolyymit hallittiin tehokkuutta lisäämällä ja kaikki liiketoimintaryhmät paransivat kannattavuuttaan. Myös voimakkaassa kasvuvaiheessa olevat yrityslogistiikka ja sähköiset palvelut kehittyivät hyvin." "Postin asema parantui markkinoilla: logistiikan varastointipalveluissa käynnistimme merkittäviä asiakasprojekteja ja saimme uusia asiakkaita kilpailukykyisten pakettipalveluidemme laadulla. Teimme uuden sähköisen materiaalinhallinnan avauksen sopimalla sähköisen hankintajärjestelmän ostamisesta Hansel-yhtiöstä. Tämän Euroopan kehittyneimmäksi arvioidun järjestelmän avulla voimme tarjota entistä monipuolisempia palveluratkaisuja valtionhallinnolle, kunnille ja yrityksille. Sähköisen dokumentinhallinnan ja tulostuksen liiketoiminta laajeni yritysostoilla Saksaan. Nyt voimme tarjota Itämeren alueella kattavasti tulostuspalveluja sekä näihin liittyviä lisätoimintoja." "Postin perusliiketoiminnan haasteena on säilyttää suuriin volyymeihin perustuva tehokkuus ja laadullinen kilpailukyky, myös tilanteessa jossa perinteinen kirjevolyymi on laskemassa. Logistiikan ja sähköisen viestinvälityksen tavoitteena on kehittää asiakkaille tehokkaita ratkaisuja ja integroitua samalla tiiviisti yritysasiakkaiden prosesseihin. Saavutimme näillä sektoreilla viime vuonna hyviä tuloksia." LISÄTIETOJA konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, jukka.alho@posti.fi talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Vertanen, puh. 020 451 5073, vesa.vertanen@posti.fi LIITTEET Posti-konsernin avainluvut, liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00300/wkr0002.PDF

Liitteet & linkit