Uusi ammattitutkinto viestinvälitys- ja logistiikka-alalle

Uusi ammattitutkinto viestinvälitys- ja logistiikka-alalle Viestinvälityksen ja logistiikan alalla työskenteleville on valmistunut uusi, ensimmäinen nimenomaan tälle alalle rakennettu ammattitutkinto. Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinnolla pyritään helpottamaan alalla työskentelevien työ- ja uramahdollisuuksia, nostamaan heidän ammattiylpeyttään sekä tarjoamaan uusi vaihtoehto kouluttautumiseen alan töihin. Ammatillisesti uusi tutkinto antaa perusvalmiudet alan töiden kokonaisprosessien hallintaan sekä erilaisten avaintehtävien hoitoon prosessin eri osissa. Tutkinto tarjoaa myös valmiudet ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoa. Opiskelu tapahtuu oppisopimuskoulutuksena, joka kestää 1,5 vuotta. Helsingin ja Turun alueella syksyllä 2003 käynnistyneessä tutkinnon pilottivaiheessa on mukana yhteensä 79 opiskelijaa. Koulutukseen kuuluu lähiopetusta oppilaitoksissa sekä etätehtäviä ja verkko-opiskelujaksoja. Työssä oppimisen osuus opiskelusta on noin 75 prosenttia. Tutkinnon perusteet on määritelty Opetushallituksen nimittämässä työryhmässä, jossa on ollut edustajia Suomen Postista, muista alan yrityksistä ja oppilaitoksista sekä henkilöstöjärjestöistä. Täysin uutta koulutuksen suunnittelussa on, että sitä tehdään yhdessä oppilaitosten ja alan yritysten kesken. Tutkinnon rakenne on kaksiosainen. Kaikille pakollisessa osassa opiskellaan muun muassa tilaus-toimitusprosessin hoitoa ja asiakaspalvelua. Valinnaisessa osassa voi valita joko asiakastyöhön tai jakelupalvelujen tuottamiseen keskittyvän tutkinnon osan. Vapaavalinnaisena tutkinnon osana voi lisäksi opiskella yrittäjyyden perusteita. Uuden ammattitutkinnon kohderyhmässä, viestinvälityksen ja logistiikka- alan jakelu-, kuljetus- ja varastotehtävissä, työskentelee Suomessa kaikkiaan noin 70.000 henkilöä. Suomen Posti -konsernissa heistä työskentelee noin 18.000. LISÄTIETOJA: henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Tompuri, puh. 020 451 7658, leena.tompuri@posti.fi koulutuspäällikkö Anni-Mari Syväniemi, Amiedu, puh. (09) 540 3398, anni-mari.syvaniemi@amiedu.fi Tutkinnon perusteet ovat nähtävillä Opetushallituksen internet-sivuilla www.oph.fi/nayttotutkinnot ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00460/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit