Viime vuoden yritysostot kasvattivat liikevaihtoa

Suomen Posti -konsernin osavuosikatsaus Viime vuoden yritysostot kasvattivat liikevaihtoa · Liikevaihto 313,0 miljoonaa euroa (+9 %) · Liikevoitto 29,3 miljoonaa euroa (+14 %) · Voitto 20,7 miljoonaa euroa (+15 %) · Leijonajakelun osto lisäsi varhaisjakeluita · Tulostusten ulkoistukset Saksassa kasvattivat Sähköistä viestinvälitystä · Yritysten välinen pakettiliikenne kasvussa · Toiminnan tehostaminen paransi kannattavuutta Suomen Posti -konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2004 oli 313,0 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 9 %. Liikevaihtoa kasvattivat vuonna 2003 tehdyt yritysostot sekä muu liiketoiminnan kasvu. Ilman yritysostoja liikevaihdon kasvu oli 1 %. Konsernin liikevoitto kasvoi 3,6 miljoonalla eurolla 29,3 miljoonaan euroon eli 14 %. Vertailukelpoinen liikevoiton kasvu oli 6,0 miljoonaa euroa. Vertailussa on huomioitu edellisen ja tämän vuoden alun tytär- ja osakkuusyhtiöiden myyntivoitot. Viestinvälityksen liikevaihto kasvoi 206,0 miljoonaan euroon eli 11 %. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti syksyllä 2003 ostetun Leijonajakelu Oy:n varhaisjakeluliiketoiminta. Myös suoramainosten jakeluvolyymit olivat kasvussa. Kirjeiden määrä laski edellisvuodesta 2,1 %. Sähköisen viestinvälityksen liikevaihto kasvoi 42,4 miljoonaan euroon eli 21 % edellisvuodesta. Kasvuun vaikuttivat vuoden 2003 lopussa sovitut merkittävät tulostuksen ulkoistussopimukset Saksassa. Suomessa tytäryhtiö Atkoksen tulostukset kasvoivat. Suoramainonnan liiketoimintaa kasvattivat loppuvuonna 2003 ostetut Mailer Oy ja Ykköslogistiikka Oy. Skandinavian yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle. Saksan yhtiöiden integrointia jatketaan synergiahyötyjen lisäämiseksi. Logistiikan liikevaihto kasvoi 62,6 miljoonaan euroon eli 4 %. Liikevaihtoa kasvatti pakettimäärän kasvu, etenkin yritysten välisessä pakettiliikenteessä kasvu oli ripeää. Posti laajentaa logistiikkapalvelujen osalta kotimarkkinakseen koko Itämeren ympäristön, jossa kehitysnäkymät ovat suotuisat. Posti aloitti kevään kuluessa Itämeren alueella uuden, aikataulutetun kuljetuspalvelun pakettien ja lavojen lähettämiseen. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 65,6 % (64,8 %). Investoinnit olivat katsauskaudella 27,7 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa). Suomen Posti -konsernin palveluksessa oli keskimäärin 23 522 (21 379) henkilöä. Henkilöstömäärää kasvatti Leijonajakelu Oy:n osto syksyllä 2003. Loppuvuoden 2004 talousnäkymät ovat valoisammat kuin vuotta aiemmin. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan yritysostojen ansiosta edellisvuotta ripeämmin. Myös tuloksen odotetaan paranevan toiminnan tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Konsernijohtaja Jukka Alho kommentoi tulosta seuraavasti: "Ensimmäisen kvartaalin liikevaihtoa kasvattivat ennen kaikkea edellisvuoden yritysostot. Orgaaninen kasvu ilman yritysostoja oli vain yhden prosentin luokkaa. Kannattavuutta paransi konsernin toiminnan tehokkuuden lisääminen. Kirjeiden volyymit kääntyivät laskuun. Etenkin yritysten välinen kirjeliikenne väheni. Toisaalta suoramainosten volyymin kasvu kertoo, että yritykset panostavat taas markkinointiviestintään usean hiljaisen vuoden jälkeen. Myös yritysten välisen pakettiliikenteen positiivinen kehitys oli lupaavaa. Kuljetusalan yleinen kilpailuympäristö kiristyi. Isot globaalit toimijat tarjoavat palveluitaan entistä aktiivisemmin Suomen markkinoilla." LISÄTIETOJA: konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, jukka.alho@posti.fi talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Vertanen, puh. 020 451 5073, vesa.vertanen@posti.fi viestintäjohtaja Petri Aaltonen, puh. 020 451 4676, petri.aaltonen@posti.fi Suomen Posti -konsernin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan Postin internet-palvelusta www.posti.fi/posti-konserni/taloustiedot ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/06/20040506BIT00130/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit