Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, kustannusten hallinta paransi kannattavuutta

Suomen Posti -konsernin tammi-syyskuu Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, kustannusten hallinta paransi kannattavuutta · Liikevaihto 886,0 miljoonaa euroa (+8 %) · Liikevoitto 63,5 miljoonaa euroa (+27 %) · Katsauskauden voitto 45,7 miljoonaa euroa (+34 %) · Kirjevolyymit ennallaan, osoitteettomien suoramainosten määrä kasvussa · Leijonajakelun osto kasvatti liikevaihtoa · Yritysostot kasvattivat sähköistä viestinvälitystä · Yritysten välinen pakettiliikenne lisääntyi Suomen Posti -konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 886,0 miljoonaan euroon eli 8 % edellisvuodesta. Yli puolet liikevaihdon kasvusta tuli yritysostoista. Konsernin liikevoitto kasvoi 13,6 miljoonalla eurolla 63,5 miljoonaan euroon eli 27 %. Kun huomioidaan kuluvana ja viime vuonna toteutuneet tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä liiketoimintojen myyntivoitot, vertailukelpoiseksi liikevoiton kasvuksi saadaan 5,7 miljoonaa euroa eli 12 %. Viestinvälityksenliikevaihto kasvoi 581,3 miljoonaan euroon eli 10 %. Liikevaihtoa kasvatti eniten syksyllä 2003 ostetun Leijonajakelu Oy: n sanomalehtijakelut. Osoitteettomien suoramainosten jakeluvolyymit kasvoivat selvästi. Osoitteellinen kirjeviestintä (1. ja 2. luokan kirje, osoitteellinen suoramainos) pysyi edellisen vuoden tasolla. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esitti syyskuussa yksimielisesti, että 1. luokan kirjeen kulkunopeusvaatimus voidaan alentaa 85 %:iin. Posti voisi esityksen mukaisesti aikaistaa postinjakelua haja-asutusalueilla. Työryhmän esitys lainmuutoksesta vaatii eduskunnan hyväksymisen. Posti ja Viestintävirasto jatkavat neuvotteluja yleispalvelutuotteiden kustannusten kohdentamisesta ja hinnoittelusta. Posti valitti kesäkuussa Viestintäviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Valitusta käsitellään vielä Helsingin hallinto-oikeudessa. Yleispalvelutuotteiden hinnoittelun käsittely jatkuu Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Sähköisen viestinvälityksenliikevaihto kasvoi 127,6 miljoonaan euroon eli 31 % edellisvuodesta. Liikevaihtoa kasvattivat yritysostot kotimaassa ja Baltiassa sekä Saksassa tehdyt isot tulostusten ulkoistussopimukset. Suomessa Posti keskitti sähköisen kaupankäynnin, laskutuksen ja asioinnin palvelut maaliskuussa hankittuun tytäryhtiöön Elma Oyj Electronic Trading:iin. Yhtiö on alan johtava palveluoperaattori Pohjoismaissa. Digitaaliseen tulostamiseen ja suoramarkkinointiin keskittyvä tytäryhtiö Atkos Oy kasvatti liikevaihtoaan selvästi mm. yritysostojen ansiosta. Skandinavian yhtiöiden liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, mutta digitaalisen tulostamisen ja tiedonhallinnan liiketoimintojen uskotaan kehittyvän jatkossa hyvin. Saksan yhtiöiden liikevaihto kasvoi viime vuoden lopulla tehtyjen ulkoistussopimusten ansiosta. Logistiikan liikevaihto kasvoi 181,3 miljoonaan euroon eli 3 % edellisvuodesta. Pakettien määrä kasvoi yritysten välisessä liikenteessä. Suurin kasvu tuli kotimaan pikapaketeista.Myös kansainvälisten koontikuormalähetysten määrä kasvoi. Kotimaan postimyynti kehittyi heikosti ja supisti kuluttajapakettien määrää. Palveluvarastoliiketoiminta sai uusia merkittäviä ulkoistussopimuksia. Vantaan logistiikkakeskuksen yhteyteen valmistuu marraskuun alussa 12 000 m2:n varastonlaajennus, mikä lisää edellytyksiä varastojen ulkoistuksiin. Posti myi huhtikuussa autojen leasing- ja korjaamopalveluja tarjoavan Easy Km Oy:n liiketoiminnat Raskone Oy:lle. Liiketoiminnat siirtyivät uudelle omistajalle huhtikuun lopussa. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 66,8 % (67,1 %). Investoinnit olivat katsauskaudella 64,3 miljoonaa euroa (46,4 miljoonaa euroa). Suomen Posti -konsernin palveluksessa oli keskimäärin 23 040 (22 253) henkilöä. Easy KM Oy:n myynti laski henkilöstömäärää 350:llä. Konsernijohtaja Jukka Alho kommentoi tulosta seuraavasti: "Odotamme konsernin liiketoiminnan kehittyvän suotuisasti myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vaikka jäämmekin jälkeen orgaanisen kasvun tavoitteista, Postin koko vuoden liikevaihto kasvaa erityisesti yritysostojen ansiosta. Yhtiön kaikilla osa-alueilla tapahtuneen toiminnan tehostumisen ansiosta emme suunnittele ensi vuodelle hinnankorotuksia tavallisimpiin postimerkeillä maksettaviin kirjetuotteisiin." LISÄTIETOJA: konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, jukka.alho@posti.fi Suomen Posti -konsernin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan Postin internet-palvelusta www.posti.fi/posti-konserni/taloustiedot/ taloudellisetjulkaisut/vuosi2004 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/27/20041027BIT00080/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit