Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, toiminnan tehostaminen paransi kannattavuutta

Suomen Posti -konsernin tammi-kesäkuu Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, toiminnan tehostaminen paransi kannattavuutta · Liikevaihto 611,5 miljoonaa euroa (+9 %) · Liikevoitto 53,0 miljoonaa euroa (+21 %) · Katsauskauden voitto 37,3 miljoonaa euroa (+24 %) · Osoitteettomien suoramainosten määrä kasvussa · Pakettiliikenne yritysten välillä jatkoi kasvuaan · Isot ulkoistussopimukset kasvattivat sähköistä viestinvälitystä Suomen Posti -konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla 611,5 miljoonaan euroon eli 9 % edellisvuodesta. Yli puolet liikevaihdon 49,1 miljoonan euron kasvusta tuli yritysostoista. Konsernin liikevoitto kasvoi 9,2 miljoonalla eurolla 53,0 miljoonaan euroon eli 21 %. Kun huomioidaan kuluvana ja viime vuonna toteutuneet sijoitusten ja liiketoimintojen myyntivoitot, vertailukelpoiseksi liikevoiton kasvuksi saadaan 1,6 miljoonaa euroa. Kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla Viestinvälityksen liikevaihto kasvoi 398,9 miljoonaan euroon eli 10 %. Liikevaihtoa kasvatti eniten syksyllä 2003 ostetun Leijonajakelu Oy:n varhaisjakeluliiketoiminta. Myös osoitteettomien suoramainosten jakeluvolyymit olivat selvässä kasvussa. Kirjeiden ja osoitteellisten suoramainosten määrät pysyivät edellisvuoden tasolla. Pitkällä aikavälillä kirjevolyymien odotetaan kuitenkin laskevan. Viestintävirasto kiinnitti kesäkuussa antamallaan päätöksellä huomiota Postin yleispalvelutuotteiden hinnoittelun perusteisiin. Posti jätti päätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen. Sähköisen viestinvälityksen liikevaihto kasvoi 85,3 miljoonaan euroon eli 27 % edellisvuodesta. Liikevaihtoa kasvattivat eniten tulostusten ulkoistussopimukset Saksassa sekä yritysostot Suomessa ja Baltian maissa. Suomessa tytäryhtiö Atkos Oy:n liikevaihtoa kasvattivat hyvin kehittyneet tulostusvolyymit sekä suoramainontaan liittyvät yritysostot. Skandinavian yhtiöiden liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Saksan yhtiöiden liikevaihtoa kasvattivat ulkoistussopimukset. Posti osti kesäkuussa loput Elma Oyj Electronic Tradingin osakkeista. Kauppa vahvistaa Elman asemaa sähköisen kaupankäynnin, laskutuksen ja asioinnin johtavana palveluoperaattorina Pohjoismaissa. Sähköisen viestinvälityksen Baltian maiden yhtiöt liitettiin Posti-konserniin toukokuun alusta kilpailuviranomaisten hyväksyttyä kaupan. Logistiikan liikevaihto kasvoi 122,8 miljoonaan euroon eli 3 %. Pakettiliikenteen kasvu oli maltillisempaa kuin edellisenä vuonna, jolloin Posti kasvatti reilusti markkinaosuuttaan ulkomailta tulleissa paketeissa. Talouskasvun piristyminen kasvatti yritysten välistä pakettiliikennettä. Postimyynnin heikko kehitys laski kuluttajien vastaanottamien pakettien määrää. Postin keväällä aloittama, Itämeren alueen kattava, aikataulutettu kuljetuspalvelu sai myönteisen vastaanoton ja myynti lähti hyvin käyntiin. Autojen leasing- ja korjaamopalvelut myytiin Posti myi huhtikuussa autojen leasing- ja korjaamopalveluja tarjoavan Easy Km Oy:n liiketoiminnat Raskone Oy:lle. Kaupan rakennejärjestelyihin liittyi ostajan antama 10,1 miljoonan euron suuruinen velkakirjalaina, jonka Posti siirsi kesäkuussa ylimääräisenä osingonjakona omistajalleen. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 65,0 % (64,8 %). Investoinnit olivat katsauskaudella 58,4 miljoonaa euroa (28,3 miljoonaa euroa). Suomen Posti -konsernin palveluksessa oli keskimäärin 24 018 (21 908) henkilöä. Henkilöstömäärää kasvatti eniten Leijonajakelu Oy:n osto syksyllä 2003. Loppuvuoden yleiset talousnäkymät ovat osin paremmat kuin viime vuonna, ja Postin palvelujen kysynnän oletetaan kasvavan edellisvuotta nopeammin. Yritysostot kasvattavat liikevaihtoa. Myös koko vuoden tuloksen odotetaan paranevan myyntivoittojen ja toiminnan tehostamisen ansiosta. LISÄTIETOJA: konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, jukka.alho@posti.fi talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Vertanen, puh. 020 451 5073, vesa.vertanen@posti.fi Suomen Posti -konsernin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan Postin internet-palvelusta www.posti.fi/posti- konserni/taloustiedot/taloudellisetjulkaisut/vuosi2004 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/04/20040804BIT00090/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit