Mihin testejä tarvitaan ja kuka niistä hyötyy?

Vuoden psykologin julkistamistilaisuus Psykologiliitossa Perjantaina 26.11. kello 11-12, Bulevardi 30 B 3

Vuoden psykologi, psykologian tohtori Lilli Sundvik kertoo tilaisuudessa henkilöstövalinnan sudenkuopista. Suomessa käytetään yleisesti konsultteja apuna henkilöstövalinnoissa. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä edellyttää, että henkilöarvioinnit tehdään luotettavasti ja että henkilöarvioijat ovat asiantuntevia. Laki ei kuitenkaan millään tavoin selvennä, millaista luotettava henkilöarviointi on ja kuka on asiantunteva henkilöarvioija. Vuoden psykologin julkistamistilaisuudessa pohditaan -Mihin testejä tarvitaan henkilövalinnoissa ja kuka niistä hyötyy? -Minkälaista valtaa konsulteilla on henkilöstövalinnoissa? -Millaista on laadukas henkilöstövalinta? -Mitkä ovat testattavan oikeudet? -Miten testeihin voi valmistautua? Lisäksi kuullaan henkilöstövalinnan laatutakuujärjestelmästä. Paikalla on myös hiljakkoin henkilöstövalintamenettelyn läpikäynyt asianajaja Simo Valtti, joka kertoo, mitä prosessi hänelle opetti. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus haastatella Lilli Sundvikia, jonka Suomen Psykologiliitto on päättänyt valita vuoden psykologiksi. Sundvik on psykologian tohtori, jonka väitöskirja käsitteli suoritusarviointien vinoutumia. Sundvik on myös selvittänyt, miten suurten ikäluokkien työssä jaksamista voitaisiin edistää. Sundvikilla on oma soveltuvuusarviointeihin, johdon valmennukseen ja tiimien kehittämiseen erikoistunut psykologitoimisto. ____________

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit