Auttajaparille Hämeen maakunnallisen pelastajan tunnustus

Tamperelainen Rainer Suomi ja pirkkalalainen Raisa Kaukonen saavat vuoden maakunnallisen pelastajan huomionosoituksen. Punaisessa Ristissä toimiva vapaaehtoiskaksikko on vuoden 2014 aikana antanut henkistä tukea muun muassa Jämijärven lento-onnettomuudessa omaisensa menettäneille perheille ja kadonneiden ihmisten omaisille. Huomionosoituksen myöntää Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa.

Suomi ja Kaukonen ovat toimineet työparina Tampereen seudun henkisen tuen ryhmässä neljän vuoden ajan. Kuluvan vuoden aikana he ovat toimineet omaisten henkisenä tukena useissa kadonneen ihmisen etsintäoperaatioissa. Usein omaisen mieleen on keskustelujen aikana muistunut tietoja, joiden avulla etsintöjä on voitu suunnata uudelleen ja kadonnut on onnistuttu löytämään ajoissa. Erityistä tukea on tarvittu niissä tilanteissa, joissa etsinnät ovat päättyneet surullisesti ja kadonnut on löytynyt menehtyneenä.

Rainer Suomi ja Raisa Kaukonen huolehtivat myös muiden vapaaehtoisten jaksamisesta henkisesti vaativissa auttamistehtävissä järjestämällä heille henkistä tukea ja mahdollisuuden purkaa tuntemuksiaan. Henkisen tuen tehtävien ohella molemmat toimivat itsekin vapaaehtoisina etsijöinä.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on auttajien verkosto

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 50 järjestön ja yhteisön yhteenliittymä, jonka vapaaehtoiset hälytysryhmät auttavat viranomaisia erityisesti paljon auttajia vaativissa tehtävissä. Yleisimmin Vapepa hälytetään poliisin avuksi kadonneen henkilön etsintään, mutta koulutettuja vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi laajamittaisissa evakuoinneissa ja tulipalojen jälkihoidossa. Vapepassa toimii yli 1300 hälytysryhmää eri puolilla Suomea. Vuosittain ryhmät osallistuvat satoihin hälytystehtäviin.

Vapepan toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti. Meri- ja järvipelastustoimintaa koordinoi Suomen Meripelastusseura ja ilmapelastustoimintaa Suomen Lentopelastusseura.

Lisätietoja:

Punaisen Ristin Hämeen piirin valmiuspäällikkö Tapani Huhtala, p. 020 701 2785

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.