Hämeen maakunnallisen pelastajan tunnustus etsintätoiminnan kehittäjälle

Vesilahtelaiselle Ari Nissiselle myönnetään tulevana viikonloppuna vuoden maakunnallisen pelastajan tunnustus. Nissinen on toiminnallaan kehittänyt erityisesti etsintöjen johtamista ja kauko-ohjattujen ilma-alusten käyttöä kadonneiden ihmisten etsinnöissä. Tunnustuksen myöntää Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa.

Vuodesta 2012 lähtien Vapepan toiminnassa Tampereella mukana ollut Nissinen on kehittänyt simulaatioharjoitusmallin, jonka avulla viranomaiset ja vapaaehtoiset voivat harjoitella vapaaehtoisten johtamista roolipelin tapaan. Simulaatiota varten peliin rakennetaan taustatilanne, jota kuljettavat eteenpäin omaa rooliaan esittävät toimijat, esimerkiksi poliisi, etsintäpartiot ja kadonneen henkilön omaiset. Vuonna 2015 Tampereella on järjestetty kaksi simulaatioharjoitusta, joihin on osallistunut sekä viranomaisia että vapaaehtoisia. Harjoituksissa on testattu johtamista sekä etsintä- että ensihuoltotilanteissa.

Nissinen on osallistunut aktiivisesti myös kauko-ohjattujen ilma-alusten toiminnan kehittämiseen ja testaamiseen etsinnöissä. Kauko-ohjatun ilma-aluksen avulla on mahdollista etsiä kadonnutta laajalta alueelta etsintäpartioiden tukena erityisesti silloin, kun maasto on vaikeakulkuista tai etsinnöillä kiire.

Maakunnallisen pelastajan tunnustukset luovutetaan lauantaina 28.11. kello 11 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vuotuisessa yhteistapaamisessa Vapepa-foorumissa, joka järjestetään Lappeenrannan Maasotakoululla. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen. Osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan 27.11. kello 14 mennessä Punaisen Ristin keskustoimiston valmiussuunnittelijalle Hanna Havumäelle, p. 020 701 2119.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on auttajien verkosto

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 51 järjestön ja yhteisön yhteenliittymä, jonka vapaaehtoiset hälytysryhmät auttavat viranomaisia erityisesti paljon auttajia vaativissa tehtävissä. Yleisimmin Vapepa hälytetään poliisin avuksi kadonneen henkilön etsintään, mutta koulutettuja vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi laajamittaisissa evakuoinneissa ja tulipalojen jälkihoidossa. Vapepassa toimii noin 1300 hälytysryhmää eri puolilla Suomea. Vuosittain ryhmät osallistuvat satoihin hälytystehtäviin.

Vapepan toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti. Meri- ja järvipelastustoimintaa koordinoi Suomen Meripelastusseura ja ilmapelastustoimintaa Suomen Lentopelastusseura.

Lisätietoja:

Ari Nissinen, p. 040 936 6535

Punaisen Ristin Hämeen piirin valmiuspäällikkö Ari Saarinen, p. 040 589 5780

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.