Nuorten syrjäytyminen on suomalaisten suurin huolenaihe

Suomen Punaisen Ristin teettämä kysely paljastaa suomalaisten ilon ja huolen aiheet. Järjestö kutsuu kuulemaan kyselyn tuloksia ja osallistumaan keskusteluun SuomiAreenaan Poriin maanantaina 14.7. kello 12.

Eniten suomalaisia huolestuttaa nuorten syrjäytyminen. Kaksi kolmesta vastaajasta on huolestunut nuorten tilanteesta ja huolestuneimpia ovat yli 50-vuotiaat. Huolestuneita on enemmän Pohjois-Suomessa kuin ruuhka-Suomessa.

Suuri ja ajankohtainen huolenaihe on myös Venäjän ja Ukrainan välinen tilanne. Kaikista vastaajista 65 prosenttia kertoo olevansa erittäin tai melko huolestunut tilanteesta. Suurinta huolta tilanne herättää yli 65-vuotiaissa. Heistä 82 prosenttia on Venäjän toimista erittäin tai melko huolissaan. Tulosten perusteella sodanjälkeisten vuosikymmenien ja Neuvostoliiton aikana eläneet suomalaiset ovat tilanteesta enemmän huolissaan kuin vuoden 1990 ja Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen syntyneet. Yleisesti eri vastaajaryhmissä muita enemmän huolestuneita näyttävät olevan naiset ja korkeammin koulutetut vastaajat.

Huolta aiheuttavat myös taloudellisen eriarvoisuuden kasvu ja oma sekä läheisten terveys. Sen sijaan ilmastonmuutos, maahanmuutto tai ääriliikkeet eivät nouse suomalaisten huolenaiheiden kärkipäähän.

Vapaaehtoistoiminnasta iloa

Vapaaehtoistoiminta tuo mielekästä sisältöä monen elämään. Suomalaisista 63 prosenttia on valmis osallistumaan vapaaehtoistoimintaan ja kaikkein innokkaimpia ovat 15–24-vuotiaat.

Kaiken kaikkiaan alle 50-vuotiaat ovat halukkaimpia tulemaan mukaan vapaaehtoistoimintaan kuin yli 50-vuotiaat. Muita tärkeitä ilon aiheita suomalaisille ovat perhe, läheiset, luonto ja vapaa-aika. Myös työ tuo usealle vastaajalle iloa elämään. Vain kourallinen vastaajista näkee elämänsä synkkänä ja sanoo, ettei iloa löydy elämään juuri mistään.

Kyselyn tuloksista ja suomalaisten ilon sekä huolen aiheista keskustellaan SuomiAreenan avajaispäivänä kello 12–13.15 Porissa (Antinkatu 2). Kaikille avoimessa tilaisuudessa ovat mukana eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma, arkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula ja Suomen nuorisoyhteistyöjärjestö Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö.

Taloustutkimuksella teetettyyn kyselyyn vastasi 1 085 suomalaista, jotka ovat iältään 15–79-vuotiaita. Suomalaisten huolen ja ilon aiheet -kysely tehtiin kesäkuussa 2014. Kysely ja vastaukset löytyvät tiedotteen liitteestä.

Lisätietoja:

Punaisen Ristin viestintäjohtaja Hannu-Pekka Laiho, p. 040 5537808, hannu-pekka.laiho@punainenristi.fi