Nuorten turvatalot tekevät tuloksellista työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot tarjoavat nopeaa, matalan kynnyksen keskustelu- ja kriisiapua nuorille ja heidän perheilleen. Turvatalojen ennaltaehkäisevällä lastensuojelutyöllä on kauaskantoisia vaikutuksia niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta.

- Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa. Ennaltaehkäisevä apu on äärimmäisen tärkeää, jotta nuoren ongelmat eivät ehdi kasaantua ja kärjistyä, muistuttaa turvatalotoiminnan johtaja Erja Anttila.

Vuonna 2014 82 % Nuorten turvatalojen asiakkaista palasi kotiinsa, omaan asuntoonsa tai suunnitellusti lähiyhteisönsä luo. Myös asiakkaiden palautteet puhuvat onnistuneen turvatalotyön puolesta, sillä viime vuonna lähes jokainen Nuorten turvatalojen haastattelemista asiakkaista suosittelisi palvelua muillekin.

- Turvatalojen saama asiakaspalaute liittyy keskeisesti kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen, kertoo Anttila.

Nuorten turvatalojen asiakasperheet kamppailevat usein perheen sisäisten vuorovaikutuspulmien kanssa. Turvatalot pyrkivät parantamaan nuoren ja vanhempien välistä keskusteluyhteyttä ja tukemaan nuorta omassa arjenhallinnassaan.

Apua ja tukea yhä suuremmalle joukolle

Niin pientä pulmaa ei olekaan, etteivätkö Nuorten turvatalot tarjoaisi tukea ja apua. Turvataloilla nuoret ja perheet pääsevät juttelemaan huolistaan nopeasti ja ilman lähetettä.

- Turvatalo-nimestä huolimatta toivomme, että meille tultaisiin pientenkin ongelmien ja arjen haasteiden kanssa, turvatalotoiminnan johtaja Erja Anttila kertoo.

Turvatalot tavoittivat kuluneena vuonna yhä suuremman joukon arjen haasteiden ja huolien kanssa painivia nuoria ja perheitä. Turvatalojen palveluita käyttivät vuoden 2014 aikana yhteensä ennätykselliset 972 nuorta.

Nuorten ja perheiden tukena jo 25 vuotta

Ensimmäinen Nuorten turvatalo perustettiin Helsinkiin vuonna 1990. Tätä nykyä turvatalotoimintaa ylläpidetään Helsingin lisäksi Tampereella, Turussa, Vantaalla ja Espoossa.

Nuorten turvatalot auttavat myös maanlaajuisesti Tukinet-palvelun ylläpitämässä chatissa, jossa nuoret keskustelevat turvatalojen työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa mieltään askarruttavista kysymyksistä.

- Nettiauttamisen avulla pyrimme kohtaamaan nuoria siellä, missä he viettävät aikaa eli netissä, kiteyttää Anttila.

Lisätietoja: Erja Anttila, Nuorten turvatalotoiminnan johtaja,
erja.anttila@punainenristi.fi, p. 040 528 1367

www.nuortenturvatalo.fi

Avainsanat: