Punainen Risti: Järjestöt kumppaneiksi sote-uudistuksiin

Suomen Punainen Risti haluaa, että vapaaehtoisjärjestöt otetaan kumppaneiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen uudistamiseen. Järjestö on huolestunut siitä, että vapaaehtoisten toiminta nähdään vain palvelujen tuottajana ja kulujen säästäjänä.

Vapaaehtoisten panos on mittava. Sosiaali- ja terveystoimintaan osallistuu lähes 500 000 vapaaehtoista. Punaisessa Ristissä 30 000 henkilöä tekee säännöllistä vapaaehtoistyötä yli kaksi miljoonaa tuntia vuosittain. Siten vapaaehtoisilla on tärkeä tehtävä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja demokratian vahvistajina.

Punainen Risti muistuttaa myös siitä, että vapaaehtoisilla on valtava määrä tietoa ihmisten hyvinvoinnista ja tarpeista. Niitä kannattaisi käyttää kuntien ja maakuntien palveluiden kehittämisessä.

Koulut voisivat kannustaa oppilaitaan vapaaehtoistoimintaan, uusien taitojen oppimiseen. Työnantajat voisivat tarjota vapaaehtoistoimintaa henkilöstön hyvinvoinnin lisääjäksi, Punainen Risti lisää.

Kannanotto hyväksyttiin Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksessa 11.6.2017:

Vapaaehtoisuus luo hyvinvointia

Sosiaali- ja terveystoimintaan osallistuu Suomessa lähes 500 000 vapaaehtoista. Pelkästään Punaisen Ristin
30 000 vapaaehtoista tekee vapaaehtoistyötä yli 2 miljoonaa tuntia vuosittain. Vapaaehtoisuus on toiminut Punaisen Ristin avustustoiminnan kivijalkana Suomessa jo 140 vuotta.

Vapaaehtoistoiminta on aina pyyteetöntä. Avun saaminen ei edellytä vastiketta tai sitoumuksia. Vapaaehtoisuus on herkkyyttä nähdä avun tarve ja kykyä reagoida siihen omalla toiminnalla. Vapaaehtoisuus on tekoja. Monesta vapaaehtoistoiminnosta on kasvanut ammatillisia hyvinvointipalveluita, joista sata vuotias Suomi on syystä ylpeä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi ovat uudistusten myllerryksessä. Punainen Risti pitää tärkeänä, että muutoksessa vapaaehtoisten panos otetaan huomioon ja järjestöt otetaan mukaan uudistuksiin. Vapaaehtoistoiminnan arvo ei ole alistettavissa palvelutuotannoksi, hankittavissa ostopalveluna tai mitattavissa säästettyinä euroina. Suomen Punainen Risti pitää tärkeänä sitä, että vapaaehtoistoimintaa ei nähdä vain osana palvelutuotannon ketjua. Vapaaehtoistoiminnalla on rooli osallisuuden, yhteisöllisyyden ja demokratian vahvistajana. Vapaaehtoisuus on arvo itsessään.

Vapaaehtoisuuden arvostus tarkoittaa myös sitä, että sille osoitetaan resursseja ja tukea. Avustuksilla koulutetaan ja kannustetaan vapaaehtoisia, hankitaan välineitä ja toiminnalle tarpeellisia tiloja. Tuettuna, mutta säilyttämällä erityislaatuisuutensa ja itsenäisyytensä, aktiivinen vapaaehtoistyö vastaa avun tarpeeseen ja vahvistaa yhteisöjä. Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminnasta saatavaa tietoa ihmisten hyvinvoinnista ja tarpeista osataan käyttää tulevaisuuden kuntien ja maakuntien palveluiden kehittämisessä.

Auttaminen innostaa myös uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Vapaaehtoistoiminnassa opitun tunnistaminen ja tunnustaminen kouluissa ja työelämässä vaatii vielä työtä. Punainen Risti kannustaa kouluja tunnistamaan vapaaehtoistoiminnan oppimisympäristönä. Vapaaehtoistoiminnassa karttuu myös työelämässä tarpeellisia taitoja ja työnantajien työntekijöille tarjoama mahdollisuus kokeilla vapaaehtoistoimintaa lisää henkilöstön hyvinvointia.

Vapaaehtoistoiminta muuttuu. Perinteisen järjestötoiminnan rinnalle syntyy projektimaista ja kertaluonteista vapaaehtoistoimintaa. Digitaaliset mahdollisuudet tarjoavat uusia toiminnan paikkoja. Jokainen toimija ansaitsee tuen ja arvostuksen vapaaehtoistehtävässä sekä kokemuksen siitä, että on tervetullut luomaan itselleen sopivia toimintamuotoja järjestön toiminnassa. Jokainen vapaaehtoinen ansaitsee kiitoksen toiminnastaan.

Suomen Punainen Risti vetoaa yhteiskunnan eri toimijoihin, jotta vapaaehtoisuudelle annetaan arvo, joka sille kuuluu. Vahvistamalla vapaaehtoisuutta vahvistamme myös hyvinvointia, demokratiaa ja osallisuutta.

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.