Punainen Risti myöntää ensiavun huomionosoituksia rohkeasta auttamisesta

Huomionosoituksen saa kymmenen henkilöä ja yksi työyhteisö. Maailman ensiapupäivää vietetään 12.9.

Punainen Risti myöntää Maailman ensiapupäivän kunniaksi ensiavun huomionosoituksia rohkeille ja ripeille auttajille.

Huomionosoituksen saavat lavialaiset Matias Tiisala, Olli Heikkilä, Petri Saari, Tomi Toivola ja Konsta Hakala, jotka auttoivat asukkaita tulipalossa. Tunnustuksen saa vakavasti loukkaantuneen pelastanut Lauri Perätalo Kempeleeltä ja sairauskohtauksen saanutta elvyttänyt Rauno Laakkonen Nurmeksesta. Myös Samuli Mattlar Joensuusta palkitaan huomionosoituksella hänen elvytettyään sairauskohtauksen saanutta.

Mikael Sundberg Kirkkonummelta auttoi leikkipuistoon yksin jäänyttä pikkulasta, ja Lilja Paavilainen Kontiolahdelta auttoi päänsä lyönyttä vanhusta pääsemään hoitoon. Lisäksi palkitaan MHC Purunpään henkilökunta, joka auttoi nopeasti, kun aluksen työntekijä sai sairauskohtauksen.

Punaisen Ristin ensiavun huomionosoitus jaetaan tunnustuksena ansioituneesta ensiavun annosta. Huomionosoitus voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on neuvokkaalla ja ripeällä ensiaputoiminnalla pelastanut toisen ihmisen hengen, osoittanut auttamisrohkeutta henkeä uhkaavassa tilanteessa tai on ehkäissyt vakavan vamman syntymisen.

- Kaikki palkitut ovat toimineet esimerkillisellä tavalla. Kun jotain sattuu, tärkeintä on, että auttaa nopeasti omien taitojensa mukaan. Koskaan ei saa ajatella, että ei osaa auttaa, muistuttaa Punaisen Ristin ensiavun asiantuntija Kristiina Myllyrinne.

- Omia ensiaputaitojaan voi harjoitella osallistumalla kaikille avoimille ensiapukursseilla, joita järjestetään eri puolilla Suomea, Myllyrinne kannustaa.

Ensiavun huomionosoitukset jaetaan aina Maailman ensiapupäivänä syyskuussa. Maailman ensiapupäivää vietetään lauantaina 12.9.

Punainen Risti ja Autokoululiitto aloittavat yhteistyössä ensiapuopetuksen autokouluissa

Suomen Punainen Risti ja Suomen Autokoululiitto aloittavat yhteistyössä liikenneopettajien ensiapukoulutuksen. Liikenneopettajat voivat jatkossa halutessaan suorittaa kouluttajakoulutuksen.

Koulutus antaa liikenneopettajalle lisävalmiuksia opettaa autokoulussa Autokoululiiton opetussuunnitelman mukaista ”Auttaminen liikenneonnettomuudessa” -oppituntia. Oppitunti tarjoaa ajokorttikoulutusta suorittavalle henkilölle perusensiaputaidot.

Ensiapuopetuksen liittämistä osaksi ajotutkintoa on pyritty toteuttamaan monella eri tavalla, mutta nykyinen autokoulujen opetussuunnitelma ei anna riittäviä ensiaputaitoja.

- Ensiapuopetus autokouluissa on erittäin tärkeää liikenneturvallisuuden ja kansalaisten ensiaputaitojen parantamiselle. Suurin osa ihmisistä käy autokoulun jossain vaiheessa, useimmat nuorella iällä. Autokoulussa oppilaiden asenteisiin ja käyttäytymiseen liikenteessä voidaan hyvin vaikuttaa, sanoo Myllyrinne.

Tällä hetkellä yli 300 liikenneopettajaa on ilmoittautunut koulutukseen. Koska ensiapuopetus sisällytetään opetukseen, se ei lisää autokoulujen tai ajokorttia suorittavan kustannuksia.

Lisätietoa: Ensiavun asiantuntija Kristiina Myllyrinne, p. 040 543 7672

Punainenristi.fi/opi-ensiapua