Punainen Risti vetoaa kuntapaikkojen puolesta

Suomen Punainen Risti on huolissaan oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin siirtymisen hitaudesta. Ilman kuntapaikkaa kotoutuminen ei onnistu.

"Turvapaikan saaneiden ja pakolaisten tulee päästä nykyistä nopeammin muuttamaan kuntiin. Siksi vetoamme inhimillisen kuntapolitiikan toteuttamiseksi ja kuntapaikkojen puolesta”, sanoo Suomen Punaisen Ristin valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö.

Suomeen on viimeisen vuoden kuluessa saapunut yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Monet turvapaikanhakijat ovat jo saaneet oleskeluluvan, ja tuhansien arvioidaan saavan sen tulevina kuukausina. Kuntapaikkoja tarvitaan myös kiintiöpakolaisille.

Kunnan ja muuttajien kannalta hallittu ja kestävä ratkaisu on riittävän suuren pakolaisryhmän vastaanottaminen vuosittain. Se tuo kuntaan osaamista ja palveluiden tuottaminen on kustannustehokasta.

Punaiselta Ristiltä tukea kotoutumiseen

Kotoutuminen alkaa jo vastaanottokeskuksissa. Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksissa vapaaehtoisten tarjoamat kielikurssit, kerhot ja muu toiminta tutustuttavat tulijoita suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin. Todellinen uusi alku on kuitenkin muuttaminen vastaanottokeskuksesta omaan kotiin.

Suomen Punainen Risti antaa osaltaan panoksensa uusien kuntalaisten alkuvaiheen vastaanottoon kunnissa esimerkiksi tarjoamalla asumisapua, ystäväkursseja tai muuta vapaaehtoistoimintaa. Yhteiset toimintamahdollisuudet paikkakuntalaisten kanssa tarjoavat tulokkaille mahdollisuuden olla osa lähiyhteisöä ja suomalaista yhteiskuntaa.

”Syksyllä tuhannet suomalaiset osoittivat halunsa auttaa tulemalla mukaan Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden vastaanottoon. Uskomme ihmisten olevan valmiita auttamaan myös kotoutumisessa”, Eero Rämö toteaa.

Suomen Punainen Risti myös jatkaa yhteiskunnalliseen asenneilmapiiriin vaikuttamista inhimillisyyden puolesta ja kotoutumisen onnistumiseksi.

Lisätietoja:

Suomen Punaisen Ristin valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö p. 040 539 2737

Liite: Suomen Punaisen Ristin valtuuston kannanotto 20.5.2016

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.