Turvapaikanhakijoille tarkoitettu työelämään tutustuminen (TET) laajenee valtakunnalliseksi

Punainen Risti laajentaa turvapaikanhakijoille tarkoitettua työelämään tutustumista valtakunnalliseksi. Tavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden sopeutumista osaksi yhteiskuntaa ja luoda matalan kynnyksen polkuja työelämään.

Työllistyminen on keskeinen kotoutumisen väline. Suomen Punainen Risti tukee turvapaikanhakijoiden työelämävalmiuksia hankkeella, jonka osana turvapaikanhakijat pääsevät tutustumaan työelämään ja luomaan kontakteja yrityksiin ja yhdistyksiin. Tutustumisjakso kestää 1–3 viikkoa, ja se on palkaton.

Syksyllä 2015 alkanut pilotti on saanut paljon positiivista palautetta, ja nyt hanke laajenee valtakunnalliseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Accenturen tukemalle toiminnalle Kotoutumisen hyvä käytäntö -diplomin.

– Turvapaikanhakijat kokevat saaneensa erinomaisen mahdollisuuden tutustua suomalaiseen työkulttuuriin ja ihmisiin sekä oppia suomen kieltä. Työelämäkumppaneille TET-jakso on mahdollisuus toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja verkostoitua osaajien kanssa, kertoo Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen.

Tähän mennessä noin 400 turvapaikanhakijaa on tutustunut mm. opetus- ja tutkimusalaan, rakennusalaan, mediaan, ravintola-alaan, myymälä- tai asiakaspalveluun ja kiinteistönhuoltoon.

Turvapaikanhakijoiden osaaminen kartoitetaan vastaanottokeskuksissa

Turvapaikanhakijoilla on paljon taitoja ja koulutusta sekä halu tehdä töitä Suomessa. Tätä osaamista ei kuitenkaan kartoiteta riittävän nopeasti tai lainkaan. Keskeinen osa hanketta on selvittää turvapaikanhakijoiden osaamista, koulutusta ja kiinnostuksen kohteita haastatteluilla.

– Osaamisen kartoittaminen auttaa löytämään työelämään tutustuvalle turvapaikanhakijalle juuri hänelle sopivan TET-jakson. Turvapaikanhakijoille haastattelut ja se, että heidät kohdataan yksilöinä, on myös voimaannuttava kokemus, kertoo koordinaattori Anna Tenho.

Kirkkonummen Prismassa on ollut viime keväästä alkaen useita turvapaikanhakijoita esimerkiksi siistimässä ja järjestelemässä hyllyjä. Palvelupäällikkö Tarja Poikkeuksen mukaan aluksi tavoitteena oli tukea paikkakunnan vastaanottokeskuksen asukkaiden sopeutumista tarjoamalla mahdollisuus tutustua työelämän kautta paikalliseen kulttuuriin. Sittemmin tutustumisia on jatkettu, koska niistä on ollut molemminpuolista hyötyä ja iloa.

– Turvapaikanhakijat eivät korvaa työntekijöitä, mutta he tukevat asiakaspalvelua hienosti. He ovat olleet erittäin motivoituneita ja hyvällä asenteella liikkeellä, Poikkeus kertoo.

Tällä hetkellä Punaisen Ristin tavoitteena on löytää uusia TET-kumppaneita eri puolilta Suomea. SPR:n vastaanottokeskukset tekevät mielellään paikallisesti yhteistyötä.

Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämävalmiuksien tukeminen –hanke: www.punainenristi.fi/tet

Lisätiedot:

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen, p. 020 701 2403

Punaisen Ristin työelämäkoordinaattori Juhana Päivärinta, p. 040 620 5240

Punaisen Ristin koordinaattori Anna Tenho, p. 040 546 6440

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.