Under Hungerdagen samlar vi hjälp för att lindra människors nöd

Behovet av humanitärt bistånd i världen är nu större än det har varit på flera decennier. Röda Korset utmanar alla att delta i Hungerdagen 17–19 september. Tack vare bidrag kan Röda Korset hjälpa där nöden är som störst.

Väpnade konflikter, naturkatastrofer och fattigdom orsakar oerhörd nöd. Enligt FN är närmare 80 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd. Röda Korsets anställda och frivilliga vårdar patienter på fältsjukhus och kliniker från Syrien till Burundi, Från Ukraina till Nepal. Miljoner människor får livsmedelsbistånd och skydd.

Under Hungerdagen samlar Finlands Röda Kors in medel till sin katastroffond. Tack vare katastroffonden har Röda Korset hela tiden beredskap att hjälpa nödlidande på olika håll i världen. Hjälp ges i första hand på ort och ställe, men miljoner människor tvingas fly från sina hem. Endast en bråkdel av dem styr mot Europa.

– Att lämna sitt hem är det sista alternativet. De flesta flyr inom sitt hemland eller söker skydd i ett grannland, säger chefen för Röda Korsets katastrofhjälp Andreas von Weissenberg.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR fanns 86 procent av världens flyktingar förra året i utvecklingsländer. I Syrien har mer än hälften av befolkningen tvingats på flykt. Åtta miljoner av dem har flytt inom landet medan fyra miljoner har flytt till andra länder, i första hand flyktingläger i grannländerna.

Volontärer hjälper när andra inte kan

I år betonar vi under Hungerdagen vikten av frivilliga insatser. Röda Korset eller Röda Halvmånen finns i nästan alla länder i världen. Lokala volontärer hjälper även när andra organisationer inte kan vara verksamma i området.

Volontärerna hjälper även med livet som insats. I Syrien har 50 volontärer redan dött i samband med hjälparbete.

– Situationen förvärras hela tiden. Syriska Röda Halvmånen är den största humanitära biståndsorganisationen i Syrien och den enda organisationen som verkar överallt i landet och som kan leverera bistånd oberoende av vem som kontrollerar ett givet område, säger Jyri Rantanen från Damaskus, där han leder internationella Röda Korsets Syrienoperation.

Förra året gav finländarna sammanlagt 2 115 000 euro till Hungerdagen. De pengarna har bland annat använts till att stödja den ebolaklinik som byggdes upp i Sierra Leone och till att hjälpa konfliktoffer i Sydsudan och Ukraina.

Tack vare finländarnas hjälp har Finlands Röda Kors haft en viktig roll i arbetet för att hjälpa skalvoffren i Nepal. Mer än 50 biståndsarbetare har skickats till Nepal tillsammans med biståndsmateriel och medicinsk utrustning för Röda Korsets hälsovårdsstationer i landet.

Pengarna har också hjälpt lokalbefolkningen att förbereda sig på katastrofer. I Nepal var tusentals rödakorsvolontärer redo att inleda räddningsarbetet så fort jordbävningen hade inträffat.

Beredskapen att hjälpa hotad

Finlands Röda Kors är den nationella rödakorsförening som skickar flest biståndsarbetare till konflikt- och katastrofområden i världen och en av världens största aktörer som har specialiserat sig på akut katastrofhjälp. Finländare har hjälpt Röda Korset att bygga upp sin beredskap att hjälpa i katastrofer, vare sig de inträffar ute i världen, här hemma eller i våra närområden. Den beredskapen är nu hotad på grund av de häftiga nedskärningar i biståndsanslagen som regeringen planerar.

– Röda Korset skulle inte fungera utan givarnas stöd.   Deras roll är nu ännu viktigare, så att miljoner nödlidande människor inte blir utan hjälp, säger chefen för Röda Korsets internationella bistånd Kalle Löövi.

Ställ upp som insamlare!

Att bli insamlare är ett konkret sätt att hjälpa och ett ställningstagande för en mer medmänsklig värld. Alla är välkomna att bli insamlare, tidigare erfarenhet behövs inte. Man kan ställa upp i en halv timme eller vara insamlare hela dagen, enligt egen tidtabell. Anmäl dig på adressen www.hungerdagen.fi

Du kan ge ett bidrag till Hungerdagen:

  • Genom att ringa numret 0600 12220 (20,12 € /samtal + lna)
  • Genom att skicka textmeddelandet "SPR" till nummer 16499 (15 € / meddelande)
  • På webben på adressen hungerdagen.fi
  • Via MobilePay till nummer 040 135 88 00

Mer information: Informationschef Outi Pärnänen, tfn 020 701 22 20

Man får ladda ner Röda Korsets bilder gratis genom att registrera sig på Röda Korsets bildarkiv på adressen www.punaisenristinkuvat.fi/fotoweb

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Multimedia

Multimedia