Vapaaehtoinen pelastuspalvelu järjestää suurharjoituksen Taivalkoskella 21. - 22.5.

Yli sata Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) vapaaehtoista kokoontuu perjantaina 21.5. Taivalkoskelle harjoittelemaan muun muassa kadonneiden etsintää ja henkisen tuen antamista. Perjantain ja lauantain aikana vapaaehtoiset harjoittavat taitojaan sekä Taivalkosken taajamassa että ympäröivässä maastossa. – Etsintätaidot ovat vapepalaisten tärkeintä osaamista, joten harjoituksessa keskitytään molempina päivinä kadonneiden henkilöiden etsintään. Osallistujille on kuitenkin luvassa myös erikoistilanteita harjoituksen aikana, kertoo harjoituksen johtaja Veijo Lausmaa. Perjantai-iltana Taivalkosken taajamasta kadonneita etsivät muun muassa kahdeksan sukeltajan joukko Siikalammesta. – Etsinnän ajatellaan helposti olevan ainoastaan metsässä jalkaisin tapahtuvaa. Vapepan joukkoihin kuuluu kuitenkin myös monen alan osaajia kuten sukeltajia, koiria ja OffRoud-autoja, Lausmaa muistuttaa. Henkinen tuki on tärkeä osa harjoitusta Kadonneiden etsinnän ohella vapaaehtoiset harjoittelevat perjantaina ja lauantaina ensiapua, kuljetusta, viestitystä vaikeissa olosuhteissa, viranomaisyhteistyötä ja tiedotusta. Tärkeässä osassa on myös henkisen tuen harjoittelu. – Otimme harjoitukseen mukaan myös henkisen tuen tehtäviä, koska meidän on aina syytä varautua antamaan henkistä ensiapua järkyttyneille omaisille ja rankkojen tilanteiden etsijöille. Koulutettuja vapaaehtoisia hälytetäänkin entistä useammin juuri myös henkisen tuen antajiksi, Lausmaa jatkaa. Vapepa järjestää Taivalkosken harjoituksen kaltaisia suurharjoituksia vuosittain eri teemalla. Tämän vuoden harjoitus toteutetaan yhteistyössä poliisin, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Taivalkosken pelastuslaitoksen kanssa. Mikä Vapepa? Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 50 järjestön yhteenliittymä. Vapepan tehtävänä on tukea viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä. Tavallisin tilanne, jolloin viranomaiset hälyttävät Vapepan, on kadonneiden henkilöiden etsintä. Vapepan toiminnassa on mukana noin 20 000 vapaaehtoista ja noin 1200 hälytysryhmää. Lisätietoja: Suurharjoituksen johtaja, valmiuskouluttaja Veijo Lausmaa, puh. 050 569 3573 www.vapepa.fi Harjoituksen aikataulu Perjantai 21.5.2010 klo 09.00 – 15.00 Vapepan esittely: Jalavan parkkialue, Taivalkoski 17.00 – 18.00 Joukot kokoontuvat Maijanlammelle 18.00 Valmiuspäivystäjä hälyttää paikalla olevat joukot 18.30 Vapepa-johtaja etsintäjohtopaikalle Taivalkosken kirkonkylälle 19.00 Joukot saapuvat taajamaetsintään Taivalkosken kirkonkylälle 22.00 Ensimmäiset etsintäjoukot huoltoon, saunaan ja muonitukseen Maijanlammelle 23.30 Viimeiset etsintäjoukot huoltoon Lauantai 22.5.2010 07.00 Aamupala 08.00 Johtopaikka Maijanlammelle 08.30 Maastoetsintä Maijalammen maastossa 12.00 Muonitus etsintäjoukoille (porrastaen) 13.00 Etsintä jatkuu maastossa 16.00 Harjoitus päättyy 16.30 Palaute harjoituksesta 17.00 Turvallista kotimatkaa

Avainsanat: