Varför är aids så arg? Se Internationella aidsdagens animation “The Rise and Fall of Angry Aids”

Animationen som publiceras på Internationella aidsdagen den 1 december berättar ur en arg aidsgestalts synvinkel om hur vården och förebyggandet av HIV har gått framåt. Aids guldtider är förbi eftersom man numera med medicinering kan hindra sjukdomen från att spridas vid oskyddat sex. Med dagens behandlingar förkortar en hiv-smitta som upptäcks i tid inte livslängden och medicinering hindrar sjukdomen från att fortskrida till aids-skedet.

- Man har ofta en dyster uppfattning om hiv. Till Världsaidsdagens ära skulle vi vilja producera en kampanjvideo som uppmanar människor att fundera på hurdan uppfattning de har om hiv. Hiv är en sjukdom som kan behandlas och man kan inte bli smittad av en hiv-positiv person som äter mediciner, berättar Sini Pasanen, verksamhetsledare för De Positiva rf.

Länk till videon https://youtu.be/V-b3UhnwMFU

Medicinering förhindrar smitta vid oskyddat sex

Tack vare den kombinationsbehandling med tre olika läkemedel som togs i bruk i mitten av 1990-talet har människor med hiv-smitta hållits friska. Kombinationsbehandlingen har gett revolutionerande effekter. Personer med hiv-smitta kan leva ett symtomfritt och fullvärdigt liv. Hiv smittar inte vid oskyddat sex om en sexpartner med hiv-smitta i tid har börjat med regelbunden medicinering, bekräftar en Partner-undersökning som publicerats i Europa i år: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2533066

I den omfattande undersökningen har man sedan 2010 följt sammanlagt 888 heterosexuella och homosexuella par där den ena är hiv-smittad och den andra inte. Paren hade oskyddat sex sammanlagt 58 000 gånger under undersökningsperioden, och hiv smittade inte en enda gång från den hiv-positiva till den hiv-negativa partnern.

I Finland finns cirka tusen personer som inte vet om att de är smittade

I Finland finns cirka tusen personer som inte vet om att de är hiv-smittade och det är vanligt att man testar sig först flera år efter att man blivit smittad. Dessutom finns det i många andra länder personer som blivit hiv-smittade men inte får läkemedelsbehandling och därmed kan utsätta sina sexpartner för smitta. Det är viktigt att använda kondom eftersom den även skyddar mot övriga könssjukdomar som obehandlade kan orsaka allvarliga infektioner.

- För att undvika hiv är det säkrare att ha oskyddat samlag med en hiv-smittad person som får mediciner än med en person som tror sig vara hiv-negativ. Genom att minska fördomarna kan man få fler personer att testa sig och främja att smittan upptäcks i ett tidigt skede, konstaterar verksamhetsledare Jukka Keronen vid Hiv-stödcentralen.

På Internationella aidsdagen ordnas konserter samt minnes-, diskussions- och infotillställningar på olika håll i Finland.

Se var det närmaste evenemanget ordnas: http://www.maailmanaidspaiva.fi/sv/.

Följ evenemanget på Facebook: Maailman aids-päivä.  

Mer information:

Sini Pasanen, verksamhetsledare för De Positiva rf, tfn 044 5544 556, sini.pasanen@positiiviset.fi

PARTNER-undersökningen: Matti Ristola, avdelningsöverläkare vid HUCS Aurora sjukhus, matti.ristola@hus.fi och Jussi Sutinen, infektionsläkare, jussi.sutinen@hus.fi

Vilma Pietilä ,kommunikationschef vid Hiv-stödcentralen, tfn 0400 241 465, vilma.pietila@hivtukikeskus.fi

Mari Mäkinen, informatör för Finlands Röda Kors, tfn 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi

På Internationella aidsdagen ökar man människors medvetenhet om hiv och aids samt för kampanjer kring förebyggande av hiv-smitta och hiv-positiva personers rättigheter. Temadagen har ordnats runtom i världen sedan 1988. I Finland omfattar delegationen för Internationella aidsdagen Hiv-stödcentralen, De Positiva rf, Seta, sjukskötarföreningen Suomen HIV/aids-sairaanhoitajayhdistys, Finska Missionssällskapet rf, Finlands Röda Kors, Pro-tukipiste och Väestöliitto. Kampanjen stöds av social- och hälsovårdsministeriet.

Animationen för Internationella aidsdagen har planerats av dynamo&son och genomförts av Anima Boutique och Humina. Bilden “The Rise and Fall of Angry Aids” som bilaga.  

Multimedia

Multimedia