Älytunnisteiden merkitseminen yhdenmukaiseksi

Langattomasti saatavien palveluiden merkitsemiselle julkisissa tiloissa on julkaistu kansallinen standardi SFS 5981.

Standardin avulla katukuvaan tarkoitettujen merkkien ulkoasu ja symboliikka voidaan yhdenmukaistaa, niin että käyttäjien on helppo löytää langattomat palvelut ja tunnistaa käytettävät teknologiat. Standardi on teknologianeutraali, mutta keskittyy tällä hetkellä älytunnistetekniikoiden osalta erityisesti NFC:hen ja 2D-kuviokoodeihin.

Standardinmukaisia symboleja on hyödynnetty Oulussa jo alkusyksystä lähtien. Tulevaisuudessa langattomat palvelut tulevat yleistymään Euroopan laajuisesti. Yhtenäinen symboliikka opastaa loppukäyttäjiä ja parantaa näin ollen kaikkien palveluiden käytettävyyttä. Standardi on suunniteltu niin että se sulautuu kaupallisten palvelutuottajien mainonnan ulkoasuun.

”Langattomat kaupunkipalvelut ovat olennainen osa tulevaisuuden ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja”, toteaa Oulun kaupungin kehitysjohtaja Timo Nousiainen. ”Palvelujen helppo saatavuus ja monikanavaisuus ovat avainasemassa.”

Standardin SFS 5981 Langattomien palvelujen symboliikka. Kaupunkipalvelut laati Suomen Standardisoimisliitto SFS:n kokoama työryhmä, jossa oli asiantuntijoita seuraavista organisaatioista: Bonwal, Hansaprint, Logica, LogiNets, Nokia, Näkövammaisten Keskusliitto, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, RFID Lab Finland, Forum Virium Helsinki, Finanssialan keskusliitto, TIEKE, ToP Tunniste, UpCode ja VTT.

Lisätiedot:

Juha Vartiainen, IT-standardisoinnin asiantuntija, SFS, puh. 040 356 7255 tai sähköposti etunimi.sukunimi@sfs.fi

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.