Big Data ja Internet of Things saivat omat työryhmät

Big Datan ja Internet of Thingsin eli esineiden internetin standardisointi jatkuu nyt entistä vahvemmalta pohjalta, kun International Organization for Standardization (ISO) päätti perustaa näille alueille omat työryhmät. Työryhmien tehtävä on standardien laatiminen ja laadinnan koordinointi sekä yhteistyö muiden tahojen kanssa, jotka laativat samojen alojen standardeja.

Nyt perustetuissa työryhmissä tehdään niin sanottuja perusstandardeja, joita ovat esimerkiksi viitearkkitehtuuri ja sanastotyö. Muita tarvittavia standardeja laaditaan harkinnan mukaan eri komiteoissa, sillä big data ja esineiden internet ovat aloja, jotka liittyvät hyvin läheisesti monien jo olemassa olevien standardisointikomiteoiden työhön.

WG 10 Internet of Things -ryhmällä on jo tekeillä viitearkkitehtuuri ja sanasto. Nämä siirtyvät työryhmälle kaksi vuotta toimineelta erityistyöryhmältä, joka nyt lakkautetaan. Uuden työryhmän ensimmäinen kokous on tammikuun lopulla Berliinissä.

Big Datan työryhmän WG 9:n työtä on pohjustanut vuoden verran toiminut study group. Ryhmät jatkavat koordistandardien laadintaa ja koordinointia yhteistyössä.

Päätökset työryhmien perustamisesta tehtiin ISOn tietotekniikan standardisointikomitea JTC 1:n yleiskokouksessa, joka pidettiin Abu Dhabissa marraskuussa.

Työryhmien työtä pääsee seuraamaan SFS:n kautta ilmoittautumalla osoitteeseen it-info@sfs.fi. Lisätietoja ryhmistä ja JTC 1 -kokouksesta antaa Saana Seppänen (puh. 09 1466 3467 tai sähköposti etunimi.sukunimi@sfs.fi).

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.