Desinfioinnin standardit tutuksi välinehuoltajalle

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden pesua ja desinfiointia koskevista standardeista on julkaistu uusi kaksiosainen SFS-käsikirja. Käsikirjan standardeissa opastetaan välinehuollossa käytettävien pesu- ja desinfiointikoneiden käyttöön ja esitetään ohjeita niiden suorituskyvystä ja valvonnasta sekä instrumenttien ja erilaisten välineiden puhdistamisesta ja desinfioinnista.

Käsikirja avuksi välinehuoltajalle

Välinehuolto on tärkeä osa potilaan turvallista hoitoa ja hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa. Välinehuoltajan SFS-käsikirja 142-1 sisältää pesu- ja desinfiointikoneisiin liittyvien eurooppalaisten standardien keskeisimmän sisällön välinehuoltajan näkökulmasta. Lisäksi käsikirjassa annetaan ohjeita desinfiointikoneissa käytettävien pesuaineiden valintaan ja kerrotaan niiden käyttöturvallisuudesta ja ympäristövaikutuksista. Omavalvontaa käsitellään omana lukunaan.

SFS-käsikirja 142-2 sisältää kaikki pesu- ja desinfiointikoneita koskevat standardit suomen- ja englanninkielisinä. Käsikirja on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat syvemmin perehtyä asiaan.

Uusi käsikirja tutuksi tilaisuudessa

Standardisoimisliitto ja Yleinen Teollisuusliitto järjestivät esittelytilaisuuden välinehuollon uusista SFS-käsikirjoista 3. kesäkuuta 2015.  Säädösten näkökulmasta kirjoista puhui ylilääkäri Kimmo Linnavuori Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Kirjojen annista välinehuoltajalle ja alan opiskelijalle kertoi toimitusjohtaja Tuula Karhumäki HUS-Desikosta. 

Käsikirjat on tarkoitettu välinehuollon esimiehille, välinehuoltajille, alan opiskelijoille, yhteistyökumppaneille ja alan asiantuntijoille. Kirjat palvelevat myös yksiköiden sairaanhoitajia, materiaali- ja laitetoimittajia, suunnittelijoita ja teknistä huoltoa. Niistä hyötyvät myös hankintoja tekevät henkilöt tarjouspyyntöjä tehdessään.

SFS-käsikirja 142-1 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Pesu ja desinfiointi. Osa 1: Välinehuoltajan käsikirja

SFS-käsikirja 142-2 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Pesu ja desinfiointi. Osa 2: Pesu- ja desinfiointikoneita koskevat standardit

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).