Esineiden internet ja massadata – yhteensopivuuden näkökulma

Olisiko esineiden internetin (Internet of Things, IoT) ja massadatan (Big Datan) yhteisten pelisääntöjen laatiminen paikallaan? Teknologian kehitys edellyttää käsitteiden määrittelyä ja yhteensopivuuden varmistamista kan­sallisesti ja kansainvälisesti. Näiden alueiden tilannetta Suomessa ja maailmalla kartoitetaan SFS:n maksuttomassa seminaarissa ensi viikon tiistaina 2. kesäkuuta 2015 klo 13–16.

Poimintoja tekemisestä nyt, suuntana tulevaisuus

Asiantuntija Jari Salo Tiekestä ja yliopettaja Arto Toppinen Savonia amk:sta ovat olleet mukana esineiden internetin ja massadatan standardisoinnista vastaavien työryhmien ensimmäisissä kokouksissa. He käyvät tilaisuudessa läpi ajankohtaista työtä ja lähitulevaisuuden suunnitelmia.

Kansallisista suuntauksista kertovat kaupallinen neuvos Antti Eskola työ- ja elinkeinoministeriöstä ja erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Yritysten näkökulma on myös edustettuna. Tilaisuuden moderaattorina toimii Kimmo Ahola, johtava asiantuntija Tekesistä.

Keskustelun aika on nyt

Esiintyvien asiantuntijoiden lisäksi yleisön toivotaan osallistuvan vilkkaasti keskusteluun. Nyt on tilaisuus määritellä Suomen vaatimukset yhteensopi­vuuden tasosta, katsastaa standardisoinnin tarpeellisuus ja samalla edes­auttaa Suomen asemaa kansainvälisellä kilpailukentällä.

Seminaarin tapahtumasivu on osoitteessa www.sfs.fi/it/iot-bigdata-seminaari.

ISOn raportit uusien alueiden standardisointityön lähtökohdaksi:
Internet of Things Preliminary Report: http://www.iso.org/iso/big_data_report-jtc1.pdf
Big Data Prelimiray Report: http://www.iso.org/iso/internet_of_things_report-jtc1.pdf

Lisätietoja

Alueiden standardisointi: it-info@sfs.fi.
Standardisoinnin asiantuntija Saana Seppänen, puh. 09 1466 3467 tai etunimi.sukunimi@sfs.fi.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.