Esite ISO 14000 -standardeista

Standardisoimisliitto on päivittänyt ympäristöasioiden hallinnan standardeja käsittelevän esitteensä. Tähän ISIO 14000 -standardisarjaan on tullut vuonna 2006 neljä uutta standardia ja kolmesta standardista on julkaistu uusittu versio.

Uusi standardi ISO 14063 käsittelee ympäristöviestintää. Sarjassa on julkaistu myös kolme kasvihuonekaasuja käsittelevää standardia. Kahdesta elinkaariarviointia käsittelevästä standardista ja yhdestä ympäristömerkintää käsittelevästä standardista on julkaistu uusitut painokset. SFS:n 12-sivuinen esite ”Ympäristöasioiden hallinta. Kansainvälinen ISO 14000-standardisarja” on SFS:n www-sivuilla osoitteessa www.sfs.fi/ajankohtaista/esitteet Lisätiedot lehdistölle Suomen Standardisoimisliitto SFS Osastoinsinööri Anne-Mari Miikkala puh. (09) 1499 3368

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.