Esteettisestä kirurgiasta standardi

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on vahvistanut standardin esteettisen kirurgian palveluista. Tämän standardin (SFS-EN 16372) odotetaan parantavan näiden palvelujen laatua, lisäävän potilaiden tyytyväisyyttä ja turvallisuutta ja vähentävän komplikaatioiden riskiä.

Esteettisen kirurgian palveluiden markkinat ovat kasvaneet viime vuosina. Edullisen matkustamisen kasvaneet mahdollisuudet ja internet ovat merkinneet, että esteettisen kirurgian turismista on tullut todellisuutta. On yhä tärkeämpää varmistaa, että potilaat ovat täysin informoituja ja voivat luottaa turvallisiin esteettisen kirurgian toimenpiteisiin kotimaassaan ja ulkomailla.

Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatima uusi standardi käsittelee esteettisen kirurgian palveluiden vaatimuksia kohderyhmänä ne, jotka haluavat muuttaa fyysistä ulkomuotoaan. Uusi vapaaehtoinen standardi sisältää vaatimuksia ja suosituksia esteettisen kirurgian harjoittajille. Nämä suositukset käsittelevät mm. etiikkaa, markkinointia, potilaille tarjottavia tietoja, kirurgien pätevyyttä, neuvontaa, klinikoiden tiloja sekä operaation jälkeistä seurantaa.

Uuden eurooppalaisen standardin SFS-EN 16372 on laatinut CENin esteettisen kirurgian ja esteettisten ei-kirurgisten palveluiden projektikomitea (CEN/TC 403), joka perustettiin vuonna 2010. Tässä komiteassa on CENin jäsenten nimittämiä alan ammatinharjoittajia sekä muiden sidosryhmien, kuten kuluttajien etuja standardisoinnissa ajavan ANECin edustajia. Suomesta osallistuttiin aktiivisesti standardin laadintaan alusta lähtien.

CEN hyväksyi standardin lokakuussa 2014, ja se on toimitettu 17. joulukuuta järjestön kansallisille jäsenille, kuten SFS:lle Suomessa. Standardi on vahvistettava kansalliseksi standardiksi CENin 33 jäsenmaassa viimeistään kesäkuun 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoja lehdistölle
Yleinen Teollisuusliitto YTL
Standardisointipäällikkö Pertti Isoniemi
Puh. 050 5700 766

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.