IT-standardisoinnin ensimmäisen tunnustuspalkinnon sai Alpo Värri

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n IT-standardisoinnin ensimmäisen tunnustuspalkinnon sai Alpo Värri, joka toimii tutkimusjohtajana Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn laitoksella. Palkinto jaettiin IT-standardisointiin aktiivisesti osallistuvalle henkilölle tänään 18.12.2012 IT-standardisoinnin viisivuotisseminaarissa.

Alpo Värrin ominta alaa standardisoinnissa on terveydenhuollon tietotekniikka. Hän on ollut eurooppalaisen komitean CEN /TC 251:n työryhmä 4:n puheenjohtaja vuodesta 2009 lähtien ja lisäksi hän on toiminut maailmanlaajuisesti toimivan ISO/TC 215:n työryhmä 7:n varapuheenjohtajana. Kotimaassa Värri on aktiivisesti mukana SFS:n seurantaryhmätoiminnassa. Opetustyönsä ja oman tiedottamisensa kautta hän myös itse levittää tietoa IT-alan standardeista ja standardisoinnista.

”Kansainvälisissä tutkimusprojekteissa olen huomannut, että projektien onnistumiseksi standardit ovat välttämättömiä”, Alpo Värri kertoo. ”Aloitin biosignaaleihin liittyvästä standardisoinnista ja matkan varrella on tullut uusia aiheita mukaan. Työtä terveydenhuollon tietotekniikan standardisoinnissa riittää.”

Tunnustuspalkinnolla IT-standardisointi nostaa esiin standardisointityöhön osallistuvia henkilöitä, koska tavallisesti henkilöt jäävät anonyymeiksi muille kuin työssä mukana oleville. Palkinnon saajaa valitessa kriteereitä olivat muun muassa seuraavat:

  • pitkä, aktiivinen osallistuminen sekä kansalliseen että kansainväliseen toimintaan
  • erityinen panostus standardisointiin
  • innostus ja muiden innostaminen
  • omalla toiminnallaan vaikuttaminen ympäristöön
  • standardien käytön edistäminen
  • tunnettuus muiden standardisointiin osallistujien keskuudessa Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot: IT-standardisoinnin johtaja Susanna Vahtila, 09 149 9331.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.