Jyrki Lahnalahdelle IT-standardisoinnin tunnustuspalkinto

Standardit liittyvät läheisesti Jyrki Lahnalahden työhön, mutta tunnustus annettiin erityisesti hänen aktiivisesta panoksestaan standardisointiin.

Inspectan pääarvioija Jyrki Lahnalahti toimii aktiivisesti SFS:n tietoturvatekniikoiden ja IT-hallintatapojen seurantaryhmissä. Lisäksi hän osallistuu SC 7:n eli ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen standardisointiin, jonka koordinoinnista vastaavat SFS ja FiSMA yhdessä.

Jyrki Lahnalahti on aktiivinen myös kansainvälisesti ja osallistuu edellä mainittujen alojen kansainvälisiin työryhmien työhön.

Tämän vuoden erityisansioiksi voi Jyrki Lahnalahdelle lukea esiintymisen neljässä SFS:n tapahtumassa:

  • tammikuussa hän esitteli 20000-sarjan Palvelunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset –standardin suomennoksen julkaisutilaisuudessa
  • syyskuussa oli vuorossa sarjan toisen osan esittely: 20000-2 Ohjeistusta palvelunhallintajärjestelmien toteuttamiseen
  • lokakuussa Jyrki Lahnalahti piti puheenvuoron IT-hallintatapojen seminaarissa, jossa hän kertoi kansainvälisten palveluiden johtamisen hyvistä käytännöistä ja niiden soveltamisesta Suomessa.
  • vuosiseminaariin Jyrki Lahnalahti tuli kertomaan IT-hallintatapojen standardisoinnin viimeisimmistä vaiheista

Valinnassa painotettiin aktiivista osallistumista ja vaikuttamista standardisointiin ja standardien tunnettuuteen. Sekä Lahnalahden esityksistä että seurantaryhmätoiminnasta saa käsityksen, että Lahnalahti näkee standardisoinnin tärkeänä ja merkityksellisenä asiana muutenkin kuin työnsä vuoksi. Aktiivisesta otteesta näkee myös, että halu kehittyä ja oppia uutta on tallella.

Palkinto jaettiin IT-standardisoinnin vuosiseminaarissa 16.12.2014. IT-standardisointi valitsi tunnustuspalkinnon saajan nyt toista kertaa. Ensimmäinen tunnustuspalkinto jaettiin Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelylaitoksen tutkimusjohtajalle Alpo Värrille vuonna 2013.

Palkinnon saajaa valitessa kriteereitä olivat muun muassa seuraavat:  

  • pitkä, aktiivinen osallistuminen sekä kansalliseen että kansainväliseen toimintaan
  • erityinen panostus standardisointiin
  • standardien käytön edistäminen
  • tunnettuus muiden standardisointiin osallistujien keskuudessa

Lisätietoja SFS:n IT-standardisoinnista, it-info@sfs.fi tai puh. 09 149 9331.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.