Kansainväliset standardit luovat maailmanlaajuista luottamusta

Kansainvälistä standardien päivää vietetään vuosittain 14. lokakuuta huomionosoituksena tuhansille asiantuntijoille, jotka ovat mukana laatimassa vapaaehtoisia standardeja kaupankäynnin helpottamiseksi, tiedon levittämiseksi ja teknisten edistysaskelien tunnetuksi tekemiseksi. Tänä vuonna päivän teemana on ”Kansainväliset standardit luovat maailmanlaajuista luottamusta”. Päivää vietetään 42. kerran.

Kansainvälisen standardien päivän viestin ovat allekirjoittaneet kolmen johtavan kansainvälisen standardisoimisjärjestön IEC:n, ISOn ja ITUn puheenjohtajat tohtori Klaus Wucherer (IEC), tohtori Boris Aleshin (ISO) ja tohtori Hamadoun Touré (ITU) Nämä kolme järjestöä ovat päivän takana.

Viestissä korostetaan, että tuotteiden ja palveluiden standardit merkitsevät laatua, ekologisuutta, turvallisuutta, luottamusta, yhteensopivuutta ja tehokkuutta. Ne merkitsevät kaikkea tätä antaen valmistajille luottamusta pääsyyn maailmanmarkkinoille turvallisesti tietäen, että tuote toimii maailmanlaajuisesti.

Tämä on seurausta kansainvälisten standardien aikaansaamasta yhteentoimivuudesta, joka puolestaan luo suuria markkinoita ja varmistaa, että käyttäjät voivat hankkia samanlaatuista palvelua missä tahansa matkustavatkin. Siten kansainväliset standardit hyödyttävät kuluttajia ja valmistajia yhtä lailla. Kehittyvissä maissa tämä vauhdittaa uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja vahvistaa talouskehitystä.

- Tämän päivän maailmassa meillä on suuria odotuksia siitä, että asiat sujuvat kuten oletamme niiden sujuvan, kolme johtajaa muistuttavat.

- Odotamme, että kun tartumme puhelimeen voimme välittömästi saada yhteyden mihin tahansa puhelimeen maailmassa. Odotamme voivamme kytkeytyä internetiin ja saavamme uutisia ja tietoja välittömästi. Kun sairastumme, luotamme lääkintälaitteisiin, joita käytetään hoidossamme. Kun ajamme autoamme, luotamme moottorin, ohjauksen ja lasten turvallisuusjärjestelmien toimintaan. Odotamme olevamme turvassa sähkökatkoksilta ja saastumisen haitallisilta vaikutuksilta.

IEC:n, ISOn ja ITUn johtajat korostavat, että kansainväliset standardit antavat meille tämän luottamuksen maailmanlaajuisesti.

- Itse asiassa yksi standardisoinnin päätavoitteista on saada aikaan tätä luottamusta. Järjestelmät, tuotteet ja palvelut toimivat kuten odotamme niiden toimivan kansainvälisissä standardeissa kuvattujen olennaisten ominaisuuksien vuoksi.

Lisäksi kansainväliset standardit luovat luottamusta, koska ne laaditaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden ympäristössä, missä jokainen sidosryhmä voi olla mukana.

Kolmen standardisoimisjärjestön johtajat päättävät viestinsä painottamalla, että kansainvälisten standardisoimisjärjestöjen IEC:n, ISOn ja ITUn tavoitteena on viedä eteenpäin ja perustella tätä luottamusta maailmanlaajuisesti ja yhdistää maailmaa kansainvälisillä standardeilla.

Maassamme standardisoinnin keskusjärjestönä on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Suomalaiset ovat aktiivisesti mukana IEC:n, ISOn, ja ITUn toiminnassa.

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Tiedottaja Jyrki Alanko
Puh. 09 1499 3374
S-posti jyrki.alanko@sfs.fi

 

 

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Liitteet & linkit