Kuormalavojen rakennetta muutettu

Standardisoimisliitto on julkaissut uuden version puisten FIN-kuormalavojen eurooppalaisesta standardista SFS-EN 13698-2. Vuonna 2004 julkaistussa standardissa oli turvallisuusriski lavaa käsin nostettaessa. Tästä syystä Suomen aloitteesta on lavan rakennetta kansilautojen osalta standardissa muutettu. Uudessa rakenteessa reunimmaiset kansilaudat ovat kiinni toisissaan. Näin kansilautojen välissä olevat välit on saatu suuremmiksi, eivätkä sormet jää kiinni lautojen väliin.

Standardin SFS-EN 13698-2 mukainen lava on kokoa 1000 mm x 1200 mm. Toiseen, lavakokoa 800 mm x 1200 mm käsittelevään standardiin SFS-EN 13698-1 ei ole tullut muutoksia. Puisten kuormalavojen korjausta käsittelevään standardiin SFS-EN ISO 18613 ei myöskään ole tullut muutoksia. FIN-lavastandardi on perustana Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n hallinnoimassa ja ylläpitämässä FI 2002 –puupakkausjärjestelmässä. Nykyiset FIN-lavat ovat käytössä FI 2002 -järjestelmässä niin kauan kuin ne ovat käyttökelpoisia. Inspecta Sertifiointi Oy, joka valvoo näiden lavojen standardinmukaisuutta, on päivittämässä ohjeitaan FI-merkin käytöstä puisten kuormalavojen valmistuksessa. Vanhan standardin mukaisia lavoja saa valmistaa kesäkuun 2010 loppuun. Heinäkuun alusta lähtien ei voi enää valmistaa FI-merkittyjä vuonna 2004 vahvistetun standardin vaatimusten mukaisia lavoja. Kuormalavojen merkinnät eivät muutu standardin muutoksen takia. Standardinmukaisia kuormalavoja käyttäen on helppoa suunnitella tehokkaat kuljetusreitit tavaroiden jakeluun välikäsittelyineen. Standardinmukainen lava on palautuskelpoinen ja tarkoitettu uudelleenkäytettäväksi nopealla kierrolla. Uudelleen käytettävä lava säästää kustannuksia eikä aiheuta pakkausjätettä. Lisätiedot lehdistölle Suomen Standardisoimisliitto SFS Osastoinsinööri Eija Mäkinen Puh. 09 1499 3370

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.