Kutsu: Standardisoinnin vuositapahtuma 17.10.2012

Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2012 järjestetään Finlandia-talolla 17. lokakuuta teemalla ”Riskienhallinta ja turvallisuus”.

Tapahtuma käynnistyy kello 13.00 SFS:n toimitusjohtaja Pekka Järvisen avauspuheenvuorolla. Avauksen jälkeen johtaja Jukka Ahtela Elinkeinoelämän keskusliitosta kertoo standardien merkityksestä ulkomaankaupalle ja sisämarkkinoille. Tämän jälkeen riskienhallintajohtaja Juho Pietarinen Valtionkonttorista luennoi riskienhallinnan standardista ISO 31000 ja turvallisuuspäällikkö Heikki Hernesmaa Wärtsilä Oyj:stä toimitusketjun turvallisuuden standardista ISO 28000.

Kello 15.00 alkaen kuullaan standardisoinnin vastauksia turvallisuuden ja riskienhallinnan haasteisiin viidessä puheenvuorossa. Koneiden ja sähkölaitteiden turvallisuudesta puhuu toimitusjohtaja Matti Sundquist Sundacon Oy:stä. Automaatio- ja ohjelmistoturvallisuutta käsittelee tuotepäällikkö Janne Peltonen VTT Expert Services Oy:stä. Toimintaympäristön turvallisuudesta markkinavalvonnan näkökulmasta kertoo johtaja Tuiri Kerttula Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta. Johtaja Pertti Woitsch Mirasys Oy:stä valottaa asiaa yhteiskunnan turvallisuuden näkökulmasta. Pilvipalveluiden tietoturvasta luennoi toimitusjohtaja Teemu Arina Dicole Oy:stä. Esitysten jälkeen on varattu kaksi tuntia aikaa vapaaseen seurusteluun ja eri alojen standardisointiin ja standardeihin tutustumiseen.

Tapahtuma järjestetään seitsemännen kerran. Siihen on ilmoittauduttava viimeistään 5. lokakuuta. Tapahtumaan voi ilmoittautua sen omilla nettisivuilla osoitteessa www.standardiforum.fi.

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Tiedottaja Jyrki Alanko
Puh. 09 1499 3374

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.