Kyberturvallisuuden standardisoinnilla tehdään turvallista Eurooppaa

Kyberturvallisuuden koordinointiryhmä Cyber Security Coordination Group (CSCG) haluaa tehdä Euroopan verkkoympäristöstä turvallisimman koko maailmassa. Eurooppalaiset standardisointiorganisaatiot CEN, CENELEC ja ETSI perustivat ryhmän vuonna 2011, ja mukaan kaivataan nyt myös suomalaisia osallistujia.

CSCG luovutti tämän vuoden huhtikuussa Euroopan komissiolle valkoisen kirjan, jonka yhdeksän suositusta tukevat Euroopan unionin tavoitetta saada Eurooppaan yhtenäiset kyberturvallisuusstandardit ja saada siten aikaan maailman turvallisin verkkoympäristö. 

Suositusten laadinnassa on ollut mukana 14 Euroopan maata, mm. Ruotsi ja Norja, ja lisäksi ryhmä tekee yhteistyötä yhdysvaltalaisten ANSIn (American National Standards Institute) ja NISTin (American National Institute of Standards and Technology) kanssa. Suomi ei vielä ole ollut edustettuna CSCG:ssä.

CSCG pyrkii organisoimaan eri tahojen kyberturvallisuusalan standardisointityötä siten, että laadittavat standardit tukisivat toisiaan eikä päällekäistä työtä syntyisi. CSCG:n työhön pääsee mukaan Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n kautta, joka on CENin jäsenjärjestö. CSCG kokoontuu seuraavan kerran kesäkuun 26. päivä Pariisissa ja sen jälkeen syksyllä Kreikassa.

Linkit:

CSCG-ryhmän White Paper No. 01 Recommendations for a Strategy on European Cyber Security Standardisation / Cyber Security Coordination Group: http://www.cscg.focusict.de/sixcms_upload/media/3829/CSCG%20White%20paper.171536.pdf

CSCG-ryhmän kotisivut: http://www.cscg.focusict.de/.

Lisätietoja CSCG-ryhmästä CEN-CENELECin sivuilla: http://www.cencenelec.eu/standards/sectors/defencesecurityprivacy/security/pages/cybersecurity.aspx

Lisätietoja antaa IT-standardisoinnin asiantuntija Saana Seppänen (puh. 09 1499 3380 tai etunimi.sukunimi@sfs.fi).

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.