Laadunhallintajärjestelmän ydinstandardi ISO 9001 uudistui

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut 23. syyskuuta uudistetun version laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevästä standardista ISO 9001. Samalla on julkaistu uudistettu versio myös laadunhallintajärjestelmien perusteita ja sanastoa käsittelevästä standardista ISO 9000. Uudistus sisältää monia merkittäviä parannuksia standardeihin.

Keskeinen lähtökohta standardin ISO 9001 uudistamistarpeelle on yritysten ja organisaatioiden yhä nopeammin muuttuva toimintaympäristö. Yritysten ja organisaatioiden on tänään sopeuduttava yhä nopeammin muuttuvaan maailmaan ja toimittava yhä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä.

ISO 9001:2015 on vahvistettu eurooppalaiseksi standardiksi. SFS vahvistaa uuden standardin ISO 9001 kansalliseksi standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 9001 ja julkaisee sen suomennoksen marraskuussa 2015.

Uudistettu ISO 9001 korostaa seuraavia asioita:

  • Organisaation toimintaympäristö: Laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa ja käytössä painotetaan selkeää yhteyttä organisaation kokonaisvaltaiseen toimintaympäristöön ja toimintaan. Laadunhallintajärjestelmän politiikka ja strategia tavoitteineen on sisällytettävä kiinteäksi osaksi organisaation kokonaisvaltaista liiketoimintastrategiaa.

  • Johtajuus: Organisaation johdon tulee sitoutua ja osallistua laatujohtamiseen sekä otettava siitä näkyvä vastuu.

  • Riskilähtöisyys: Riskilähtöisyys on nostettu päätöksenteon perustaksi.

  • Laadunhallinnan periaatteet: Laadunhallinnan periaatteet on uudistettu. Nämä periaatteet luovat pohjan koko ISO 9000 -sarjalle. Periaatteet on esitetty standardissa ISO 9000.

  • Prosessilähtöisyys: Prosessilähtöisyys on edelleen standardin perusta. Prosessilähtöisyyden sisältöä on selkeytetty.

  • Palvelujen tuottajat: Palvelujen tuottajien ja ei-valmistavien yritysten kasvava osuus standardin hyödyntäjinä on huomioitu.

Uudistettu ISO 9001 noudattaa nyt samaa yhteistä rakennetta sekä samoja avaintermejä ja määritelmiä kuin joukko muita kansainvälisiä johtamisen standardeja kuten uusittu ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001:2015 ja valmisteilla oleva työterveyden ja -turvallisuuden standardi ISO 45001. Yhteinen rakenne helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä ja vaatimusten sisällyttämistä organisaation johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaan.

Julkaisutilaisuus 1. joulukuuta

SFS järjestää julkaisutilaisuuden uusista johtamisen standardeista ISO 9000:2015, ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 tiistaina 1. joulukuuta 2015 aamupäivällä Helsingissä hotelli Presidentin auditoriossa. Merkkaathan ajankohdan jo nyt kalenteriisi. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan lokakuussa SFS:n tapahtumakalenterissa (http://www.sfs.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri).

ISO 9001 pähkinänkuoressa

ISO 9001 on maailman käytetyin ISO-standardi ja tunnetuin viitekehys maailmalla laadunhallintajärjestelmille. Standardia voidaan soveltaa minkä tahansa tyyppisessä ja kokoisessa organisaatiossa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Standardin ISO 9001 uudistamisesta on vastannut ISOn tekninen komitea TC 176/SC2, jonka työhön osallistuu asiantuntijoita lähes 100 maasta. Suomessa laadunhallintajärjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä toimii SFS:n laadunhallintakomitea TK 105.

Standardien tilaus

Standardeja voi tilata SFS:n asiakaspalvelusta sähköposti sales@sfs.fi, puh. 09 1499 3353.

Lisätietoja:

SFS/TK 105 sihteeri Risto Pulkkanen, etunimi.sukunimi@sfs.fi, puh. 09 1499 331 (vaihde).

SFS:n www-sivut http://www.sfs.fi/iso9000

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.