Markku Metsämäelle IT-standardisoinnin tunnustuspalkinto

Suomen Standardisoimisliitto SFS palkitsi biometriikan seurantaryhmän puheenjohtajan Markku Metsämäen ansiokkaasta työstään tietotekniikan standardisoinnin hyväksi. IT-standardisoinnin tunnustuspalkinto jaettiin vuosiseminaarissa tiistaina 8.12.2015.

Guiart Oy:n suunnittelujohtajana työskentelevä Markku Metsämäki hakeutui muutama vuosi sitten standardisoinnin pariin ja tarjoutui oma-aloitteisesti ottamaan biometriikan seurantaryhmän SR 302:n puheenjohtajuuden ja vetämisen vastuulleen. Hänen toimintansa päämäärä on ollut alusta asti aktiivinen vaikuttaminen, ja se haluttiin tällä tunnustuspalkinnolla tuoda laajempaan tietoisuuteen.

Kannustavaa toimintaa

Seurantaryhmän puheenjohtajana Markku Metsämäki kannustaa muita mukaan toimintaan ja näyttää esimerkkiä ottamalla aktiivisesti kantaa äänestyksiin, herättämällä keskustelua, osallistamalla ryhmän jäseniä ja luomalla tunnetta standardisoinnin merkittävyydestä. Metsämäki on osallistunut CENin ja ISOn kokouksiin ja luonut suhteita alan keskeisiin standardisointiasiantuntijoihin.

Esimerkillistä verkostoitumista

Markku Metsämäki hyödyntää laajaa verkostoaan aktiivisesti standardisoinnin edistämiseen - sekä saadakseen asiantuntijalausuntoja standardien kehittämiseen että viedäkseen tietoa standardisoinnista verkostojen suuntaan.

Hänellä on visio siitä, kuinka kansallisia intressejä tukevaa standardisointi­työtä voidaan edistää eurooppalaisen ja kansainvälisen standardisointitoi­minnan kautta, niin että tulevaisuudessa toteutettavat suomalaiset rat­kaisut olisivat jo lähtökohtaisesti kansainvälisiä. Tuore esimerkki tällaisesta toiminnasta on rajatarkastuksiin liittyvä Full body photography -aloite eurooppalaiseksi standardiksi, jonka Metsämäki teki tänä syksynä.

IT-standardisoinnin tunnustuspalkinnon kriteereitä ovat muun muassa seuraavat:

  • aktiivinen osallistuminen sekä kansalliseen että kansainväliseen toimintaan
  • erityinen panostus standardisointiin
  • omalla toiminnallaan vaikuttaminen ympäristöön
  • standardien käytön edistäminen
  • tunnettuus muiden standardisointiin osallistujien keskuudessa

Palkinnon saajan valitsee SFS:n tietotekniikan standardisointiosasto. Tätä ennen IT-standardisoinnin tunnustuspalkinnon ovat saaneet Alpo Värri Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2012 ja Jyrki Lahnalahti Inspecta Oy:stä vuonna 2014.

Lisätietoja SFS:n IT-standardisoinnista, it-info@sfs.fi tai puh. 09 1499 3466.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.