Nanosanasto

Report this content

Standardisoimisliitto on julkaissut nanoteknologian termejä käsittelevän kansainvälisen sanaston SFS-ISO/TS 80004-1 suomeksi. Se luettelee nanoteknologian ydintermeihin liittyvät termit ja määritelmät. Sen tarkoituksena on helpottaa teollisten organisaatioiden ja yksilöiden sekä heidän kanssaan vuorovaikutuksessa olevien tahojen välistä kommunikaatiota.

On ennustettu, että nanoteknologian erilaiset sovellukset tulevat leviämään kaikille elämän osa-alueille ja mahdollistamaan suuria edistysaskeleita viestintä-, terveys-, tuotanto-, materiaali- sekä tietopohjaisissa teknologioissa. Vaikka tämä visio toteutuisi vain osittain, tulee teollisuudelle ja tutkijoille tarjota soveltuvat työvälineet nanoteknologioiden kehittämiseen, hyödyntämiseen ja kommunikoimiseen. 

Välttämättömiä työvälineitä ovat yhtenäistetty terminologia sekä määritelmät, jotta voitaisiin edistää nanoteknologian yleistä ymmärrettävyyttä sekä sanaston johdonmukaista käyttöä, kaikilla sitä hyödyntävän tai kehittävän teollisuuden aloilla. Julkaisun valmistelusta Suomessa on vastannut Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry. Sitä myy Standardisoimisliiton asiakaspalvelu, puh. 09 1499 3353, www-sivut www.sfs.fi, verkkokauppa www.sales.sfs.fi 

Lisätiedot lehdistölle
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys
DI Ville Rantanen
Puh. 09 192 3290

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).