Omaisuudenhallintaan uusi työkalu

Suomen Standardisoimisliitto SFS julkisti 6. marraskuuta omaisuudenhallintaa käsittelevän SFS-ISO 55000 –standardisarjan.  Standardisarjan tarkoitus on auttaa yrityksiä ja julkisyhteisöjen organisaatioita hallinnoimaan omaisuuttaan systemaattisesti ja tehokkaasti.

Standardit on laatinut omaisuudenhallinnan kehittämis- ja johtamistehtävissä toimivat huippuasiantuntijat. Standardeja oli laatimassa sata asiantuntijaa yli 20 maasta kolmen vuoden ajan. Mukana on ollut myös suomalaisia asiantuntijoita. Standardeissa on siksi huomioitu myös suomalaiset omaisuudenhallinnan erityispiirteet ja käytännöt.

Standardien suomalaisen seurantaryhmän puheenjohtaja Kari Komonen kertoi julkistamistilaisuudessa, että standardien kohteena on sekä fyysinen käyttöomaisuus että muu omaisuus, vaikkakin standardeissa käytetyt esimerkit käsittelevät paljolti fyysistä käyttöomaisuutta.

Marcus Stenstrand Findgridiltä kertoi tilaisuudessa, että tarve standardeille havaittiin ensimmäisenä Britanniasta. Huono omaisuuden hoito johti pahaan junaonnettomuuteen ja Lontoon pimenemiseen. Infra oli päästetty rappeutumaan ja riskit toteutuivat. Tämän seurauksena britit laativat oman standardin omaisuudenhallinnasta, joka on ollut pohjana nyt julkistetuille ISO-standardeille. Stenstrandin mielestä standardit ovat loistava keino, jos haluaa parantaa toimintaa.

Asiantuntija Risto Pulkkanen kertoi, että sarjaan kuuluu kolme standardia. Omaisuudenhallinnan yleiskuvaus, periaatteet ja termit löytyvät standardista SFS-ISO 55000. Osa SFS-ISO 55001 sisältää vaatimukset, joiden soveltamiseen on ohjeita standardissa SFS-ISO 55002.

Standardit ovat saatavissa SFS:n asiakaspalvelusta, puh. 09 1499 3353 ja ladattavissa SFS:n verkkokaupasta http://sales.sfs.fi/sfs/

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Risto Pulkkanen
Puh. 09 1499 3309

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.