Painelaitestandardi SFS-EN 13445 uusittu

Lämmittämättömiä painelaitteita käsittelevästä standardista SFS-EN 13445 on julkaistu vuoden 2014 painos, joka korvaa vuoden 2009 painoksen. Samalla kumoutuvat myös suomenkieliset käännökset.

Uuteen painokseen sisältyvät kaikki vuosina 2009-2014 tehdyt muutokset ja korjaukset. Jokaisen osan liitteessä Y on eritelty merkittävät tekniset muutokset.

SFS on julkaissut päivitetyt käännökset osista 2 (materiaalit), 3 (suunnittelu) ja 5 (tarkastus ja testaus). Osan 4 (valmistus) käännös ilmestyy huhtikuussa 2015. Osan 3 suomennos sisältää vain suomenkielisen tekstin. Muut suomennokset sisältävät myös alkuperäisen englanninkielisen tekstin.

Osia 1 (yleistä), 6 (pallografiittivaluraudasta valmistetut painesäiliöt) ja 8 (alumiini ja alumiiniseoksiset painesäiliöt) ei käännetä. Sarjan osana 7 vuonna 2006 julkaistu opas vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen käytöstä on saatavissa suomeksi. Osana 9 vuonna 2011 julkaistua teknistä raporttia standardin EN 13445 suhteesta standardiin ISO 16528 ei ole käännetty suomeksi.

Standardit on suomentanut Metalliteollisuuden Standardisoimisyhdistys Metsta. Standardit ovat saatavilla SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi/sfs/

Lisätiedot lehdistölle

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys Metsta
DI Ville Saloranta
Puh. 09 192 3396, gsm 040 828 4699
Sähköposti etunimi.sukunimi@metsta.fi

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.