Pelkkä CE-merkintä rakennustuotteessa ei riitä

​Standardisoimisliitto on ottanut käyttöön SFS 7000 -sarjan standardeille uuden SFS-ICS-ryhmän 91.300 Rakennustuotteiden kansalliset soveltamisstandardit. Sarjan standardeja tarvitaan etenkin hankittaessa CE-merkittyjä rakennustuotteita. Tällöin on selvitettävä, täyttävätkö CE-merkinnässä esitetyt tuotteen ominaisuustiedot käyttökohteelle Suomessa asetetut viranomaisvaatimukset. Pelkkä CE-merkki rakennustuotteessa ei tätä vielä osoita.

SFS 7000 -sarjan standardien käyttäjiä ovat rakennusurakoitsijoiden hankintaosastot, suunnittelijat ja rakennusvalvonta sekä lisäksi rakennustuotteiden valmistajat. Sarjassa on tällä hetkellä parikymmentä standardia.

SFS:n julkaisut on ryhmitelty SFS:n verkkokaupassa SFS-ICS-ryhmiin. Niitä on kaikkiaan lähes 800 kappaletta. Ryhmittely on kansainvälinen.

SFS-ICS-ryhmittelyssä on myös muutamia omia ryhmiä. Rakennusalalla on otettu aiemmin käyttöön omat ryhmät 92 Eurokoodit ja 94 Energiatehokkuus. SFS:n omiin ryhmiin sijoitetut standardit löytyvät myös asianomaisista kansainvälisistä ryhmistä.

Lisätiedot lehdistölle

Johtaja Antti Koponen
Rakennustuoteteollisuus RTT
Puh. 09 129 9299