Pilven kehitys ja standardisointi -seminaari SFS:llä 28.8.2013

Pilvipalveluiden kehitystä ja standardisointia Suomessa, Pohjoismaissa ja EU:ssa pohditaan SFS:n seminaarissa keskiviikkona 28.8.2013 klo 13 alkaen. Esityksissä käsitellään mm. julkishallinnon, markkinoiden ja standardisointitoimien vaikutuksia pilvipalveluihin.

Läpileikkauksen pilvipalveluiden tämänhetkiseen tilanteeseen Suomessa saa Seppo Kallin esityksestä, jossa hän käy läpi liikenne- ja viestintä­ministeriön teettämää selvitystä ”Suomalainen pilvimaisema”. Raportti val­mistui huhtikuussa 2013 ja sitä varten selvitettiin muun muassa pilvipal­ve­luiden markkinatilanne ja tämänhetkiset toimijat, pilvipalveluihin liittyviä ke­hitystrendejä, pilvipalveluiden käytön hyödyt ja toisaalta hyödyntämiseen liittyviä esteitä.

Kansainvälisen näkökulman tilaisuuteen tuo Terry Landers Microsoftilta, joka on muun muassa Irlannin standardisointijärjestön NSAI:n (National Standards Authority of Ireland) hallituksen jäsen. Hän on mukana myös ETSIn Cloud Standards Coordination -hankkeessa, jonka päämääränä on koota tietoa olemassa olevista pilvipalvelustandardeista ja sen standardi­sointitarpeista. Hankkeeseen ETSI on saanut toimeksiannon Euroopan komissiolta.

Pilvipalveluiden seurantaryhmän puheenjohtaja Tuomas Nurmela kertoo pilvipalveluiden standardisoinnista. Tietoturvatekniikoiden seurantaryhmän jäsen Juha Röning keskittyy vuorostaan erityisesti pilvipalveluiden tieto­turvan standardisointiin. Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen ryhmä on tutkinut pilvipalveluiden hyödyntämistä erityisesti julkisen sektorin kan­nalta. Tästä kertoo Suomen edustajana foorumissa mukana oleva Hannu Ojala valtiovarainministeriöstä. Seminaarin päätteeksi esiintyjät keskus­te­levat paneelissa pilvipalveluiden tarpeellisuudesta ja tulevaisuudesta.

Ohjelma

Pilvipalveluiden standardisointi.Tuomas Nurmela, Tieto, seurantaryhmän SR 310 puheenjohtaja

Pilvipalvelut ja standardisointi suuryrityksen näkökulmasta. Terry Landers, Microsoft (esityskieli englanti)

Pohjoismainen yhteistyö/julkiset hankinnat. Hannu Ojala, valtiovarain­ministeriö

Suomalainen pilvimaisema. Liikenne- ja viestintäministeriön pilviselvityksen tulokset. Seppo Kalli, Digital Media Finland Oy

Pilvipalveluiden tietoturvan standardisointi. Juha Röning, Oulun yliopisto

Paneelikeskustelu (englanniksi)

Aika: keskiviikko 28.8.2013 klo 13–16.30
Paikka: SFS:n kokouskeskus, Malminkatu 34, Kamppi, Helsinki (ks. kartta)
Ilmoittautuminen:
sähköpostitse osoitteeseen it-info@sfs.fi viimeistään 22.8.2013. Tilaisuus on maksuton.

Tilaisuutta voi seurata suorana internetin välityksellä osoitteessa http://new.livestream.com/ITstriimIT/SFS-pilvi. Tallenne säilytetään ja sen voi katsoa myös jälkikäteen.

Lisätietoja seminaarista ja pilvipalveluiden standardisoinnista antaa IT-standardisoinnin asiantuntija Elina Huttunen (puh. 040 356 8003 tai sähköposti etunimi.sukunimi@sfs.fi).

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.