Standardi energianhallintajärjestelmistä

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut energianhallintajärjestelmiä käsittelevän standardin ISO 50001. Se sisältää vaatimukset energianhallintajärjestelmille ja opastusta niiden soveltamisesta. ISO arvioi, että standardilla voisi olla positiivinen vaikutus 60 prosenttiin maailman energiankulutuksesta.

Vastaava eurooppalainen standardi EN 16001 Energianhallintajärjestelmät. Vaatimukset ja opastusta niiden soveltamisesta julkaistiin vuonna 2009. Energianhallintaan liittyvät tarpeet ovat kuitenkin maailmanlaatuisia. Tavoitteena onkin, että ISO 50001 vahvistetaan eurooppalaiseksi standardiksi (EN ISO) ja vastaavasti EN 16001 kumotaan. Tämä edellyttää vielä eurooppalaista lausunto- ja äänestyskierrosta. Aikataulu on kuitenkin nopea. EN ISO 50001 on tarkoitus julkaista viimeistään toukokuuhun 2012 mennessä, mahdollisesti jopa vuoden 2011 lopussa.

Standardi ISO 50001 tarjoaa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille johtamisstrategiat parantaa energiatehokkuutta, vähentää kustannuksia ja tehostaa energiaan liittyvää toimintaa. ISO 50001 vastaa rakenteeltaan ympäristönhallintajärjestelmän ISO 14001 rakennetta. ISO 50001 tarjoaa organisaatioille tunnustetun viitekehyksen integroida energianhallintaan liittyvä toiminta johtamisjärjestelmään.

Aloite standardin ISO 50001 laatimisesta tuli YK:n teollisen kehityksen järjestöltä (UNIDO). Se oli havainnut teollisuuden tarpeen vastata tehokkaasti ilmastonmuutoksen haasteisiin. Standardin laadinnassa oli mukana asiantuntijoita 44 maasta. Tarkkailijoina oli lisäksi edustajia 14 maasta. UNIDO ja Maailman energianeuvosto WEC osallistuivat myös standardin laadintaan. Standardin ISO 50001 laadinnassa on hyödynnetty energianhallintastandardeja, spesifikaatioita ja säädöksiä, joita on kehitetty Kiinassa, Tanskassa, Irlannissa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Hollannissa, Ruotsissa, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa sekä Euroopan unionissa.

ISO 50001 perustuu yli miljoonassa organisaatiossa maailmalla käytössä olevaan ISOn hallintajärjestelmämalliin. Tunnetuimmat ISOn hallintajärjestelmästandardit ovat ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö), ISO 22000 (elintarvikkeet), ISO/IEC 27001 (tietoturvallisuus) ja ISO 28001 (toimitusketjun turvallisuus).

ISO-standardit ovat saatavissa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n asiakaspalvelusta, puh. 09 1499 3353. Niihin voi tutustua SFS:n kirjastossa Helsingin Kampissa. Energianhallintaan liittyvästä standardisoinnista vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys.

Lisätietoja:

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys
Toimitusjohtaja Hanna Järvenpää    
Puh. 09 192 3277

 

 

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.

Liitteet & linkit