Standardi yhteiskuntavastuusta valmisteilla

Kansainvälisen yhteiskuntavastuuta käsittelevän standardin ISO 26000 laatimisessa on astuttu ratkaiseva askel eteenpäin, kun standardista on julkaistu komitealuonnos ISO/CD 26000. Standardisoimisliitto on julkaissut suomeksi tämän luonnoksen nimellä ”ISO/CD 26000:fi Yhteiskuntavastuuopas Guidance on social responsibility”.

Suomennoksessa on mukana alkuperäinen englanninkielinen teksti. Luonnoksen kääntäminen suomeksi palvelee asiasta tiedottamista ja suomenkielisen terminologian hiomista.
Standardi ISO 26000 tulee auttamaan organisaatioita yhteisen käsitteistön ja näkemyksen muodostamisessa. Sitä voivat käyttää kaikki organisaatiot, jotka hakevat ohjeistusta toteuttaakseen yhteiskuntavastuun globaaleja periaatteita toiminnassaan sekä viestinnässään sidosryhmiensä kanssa.

Suomessa yhteiskuntavastuustandardin laadintaa seuraa SFS:n yhteiskuntavastuukomitea. Suomesta kansainvälisiin kokouksiin on osallistunut nelihenkinen delegaatio. Kansainvälisen ISO-standardin yhteiskuntavastuusta odotetaan valmistuvan vuoden 2010 lopulla.

Julkaisussa ISO/CD 26000:fi on 185 sivua. Se maksaa 35 euroa (+ alv ja toim.kulut). Sitä myy SFS:n asiakaspalvelu, puh. 09 149 9331 (vaihde), s-posti sales@sfs.fi, www-sivut www.sfs.fi.

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Johtaja Susanna Vahtila
Puh. 09 149 9331

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.