Standardilehti alkoi ilmestyä netissä

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on laittanut julkaisemansa ISO Focus+ -lehden sivuilleen Internetiin (www.iso.org) kaikkien vapaasti luettavaksi. Lehti on edelleen saatavissa myös maksullisena painettuna lehtenä. Englanninkielinen ISO Focus+ ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Siinä kerrotaan standardien käytöstä ja hyödyistä.

ISOn sivuilla on luettavissa sekä lehden uusin numero että aiemmin ilmestyneet numerot vuodesta 2004 lähtien. Internetiin on laitettu vapaasti luettavaksi myös vuosina 2001-2009 ilmestynyt hallintajärjestelmästandardeja (ISO 9000, ISO 14000 ym.) käsitellyt ISOn lehti ”ISO Management Systems”.

ISOn lehtien pääsivu Internetissä on osoitteessa http://www.iso.org/iso/iso-magazines.htm

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Tiedottaja Jyrki Alanko
Puh. 09 1499 3374

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.