Tietopaketti suureista ja yksiköistä uusittu

Standardisoimisliiton SI-opas metrin, kilon sekä muiden SI-järjestelmän yksiköiden käytöstä on ehtinyt jo 40 vuoden ikään. Oppaasta on ilmestynyt täysin uusittu kuudes painos. Asiat käydään aiempaa perusteellisemmin läpi, josta syystä opas on muuttunut A6-koosta A5-kokoon ja sivumäärä kaksinkertaistunut.

Oppaan uusiminen tuli aiheelliseksi, koska kansainväliset standardisoimisjärjestöt ISO ja IEC ovat julkaisseet SI-järjestelmää käsittelevät standardinsa yhteisessä ISO/IEC 80000 –standardisarjassa. Nyt julkaistussa oppaan uusitussa painoksessa yleinen rakenne on entinen, mutta teksti on muutettu uusien standardien mukaiseksi. Oppaan laadinnassa on pyritty ottamaan huomioon opetusalalla ja elinkeinoelämässä tapahtunut kehitys.

Opas esittelee tärkeimmät eri aloilla käytettävät suureet. Se pyrkii kattamaan nykyisen peruskoulun, lukion, ammattikoulujen ja korkeakoulujen luonnontieteiden ja tekniikan opetuksen tarpeet. Opas antaa kirjoitusohjeita suureiden, yksiköiden ja niiden tunnusten merkintätavoista ja käytöstä suomenkielisissä esityksissä.

Opasta myy Standardisoimisliiton asiakaspalvelu, puh. 09 1499 3353. SI-opas maksaa 15 euroa
(+ alv). Lisätiedot www.sfs.fi

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS
asiantuntija Kati Heiskanen
Puh. 09 1499 3369

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.