Uusi HEVC-videokoodaus säästää kaistaa

HEVC-standardin uudessa versiossa on kolme laajennusosaa: skaalautuva videokoodaus, parannettu värierottelukyky ja tuki kolmiulotteisen videon pakkaamiselle.

Skaalautuva laajennus mahdollistaa videon pakkaamisen siten, että se adaptoituu verkon tai vastaanotinlaitteen omainaisuuksien mukaisesti. Skaalautuva kompressoitu video koostuu peruskerroksesta ja yhdestä tai useammasta parannauskerroksesta. Verkkolaitteet voivat esimerkiksi alentaa kompressoidun videon vaatimaa kaistanleveyttä siten, että sen siirto vallitsevassa verkkokapasiteetissa on mahdollista. Skaalautuva laajennus mahdollistaa myös muiden videostandardien kuten laajalti käytössä olevan H.264/AVC:n käyttämisen peruskerroksella.

Hyötyä videoneuvotteluihin

”Skaalautuva videokoodaus sopii erinomaisesti muun muassa monen käyttäjän yhtäaikaiseen videoneuvotteluun”, toteaa Nokian tutkija Miska Hannuksela, joka oli HEVC-standardin yksi kirjoittajista ja johtaa Nokialla videokoodauksen tutkimusta. Nokia oli johtavassa roolissa sekä kolmiulotteisen että skaalautuvan HEVC-laajennuksen kehitystyössä.

Entistä paremman värierottelukyvyn myötä standardi tukee nyt jopa 16-bittistä näytteistystä ja ns. 4:4:4  näytteistysformaattia. Näiden ominaisuuksien oletetaan lisäävän HEVC:n käyttöä erityisesti ammattilaistason kameroissa.

Kolmas laajennus koskee kolmiulotteisen videon pakkaamista, ja HEVC tukee nyt sekä perinteistä monen kameran videon pakkaamista että etäisyystietoon pohjautuvaa pakkaamista ja sopii siten mm. tulevaan autostereoskooppiseen televevisiotekniikkaan, joka mahdollistaa kolmiulotteisen videokuvan katselun ilman 3D-katselulaseja.

Usean järjestön yhteishanke

Laajennukset julkaistaan viimeisen kansainvälisen hyväksymiskierroksen jälkeen lähikuukausien aikana. Kyseessä on toinen versio vuonna 2013 valmistuneesta High Efficiency Video Coding (HEVC) -standardista, joka tunnetaan myös nimellä H.265. HEVC on ajamassa itseään vahvasti videokompressioformaatiksi ns. 4K-kuvaresoluution materialiaalille, jota käytetään mm. Ultra High Definition Television (UHDTV) -palveluissa.

HEVC-standardin on kehittänyt Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) -työryhmä, joka on kansainvälisten ISO-, IEC- ja ITU-standardointijärjestöjen yhteishanke. JCT-VC:n toimintaan on osallistunut kymmeniä yrityksiä ja tutkimuslaitoksia ja järjestön kokouksiin osallistuu 100–200 videonkoodausalan asiantuntijaa. Suomalaisten asiantuntijoiden, yritysten ja tutkimuslaitosten osallistumisen ISO/IEC-standardisointiin organisoi Suomen Standardisoimisliitto SFS.

Lisätietoja antaa Sari Lamminaho (puh. 09 1466 3466 tai sähköposti etunimi.sukunimi@sfs.fi).

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.