Uusi SFS-standardien luettelo ilmestynyt

Vuoden 2013 alussa voimassa olleet SFS-standardit on mainittu uudessa SFS-luettelossa. Siinä on 1 565  sivua. Vuoden 2013 alussa oli voimassa 25 033 SFS-standardia.

Standardeista on liiketoiminnassa paljon hyötyä. Niillä parannetaan kilpailukykyä, tehostetaan toimintaa, nopeutetaan innovaatioiden kaupallistamista ja lisätään toimintaympäristön hallittavuutta. Viranomaiset käyttävät paljon standardeja erityisesti turvallisuuteen liittyvien säädösten tukena.

Suomen Standardisoimisliitto SFS laatii, vahvistaa ja julkaisee SFS-standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Suomen jäsenyys eurooppalaisissa standardisoimisjärjestöissä CEN, CENELEC ja ETSI edellyttää, että eurooppalaiset standardit vahvistetaan jäsenmaissa myös kansallisiksi standardeiksi.

SFS-luettelossa on mainittu kustakin standardista tunnus, nimi, vahvistuspäivämäärä, painos, sivumäärä ja hintaryhmä. Standardit on lueteltu kansainväliseen julkaisuun perustuvan SFS-ICS-ryhmittelyn mukaan. .  

Julkaisussa on yleistietoa standardien vahvistamisesta, julkaisemisesta, myynnistä ja tekijänoikeudesta. Julkaisussa on myös yli satasivuinen asiasanahakemisto. SFS-luettelossa on mainittu myös kaikki SFS-käsikirjat, SFS-oppaat ja muut tuotteet.

SFS-luettelo maksaa 83 euroa (+ alv 24 % ja toimituskulut). Luetteloa myy SFS:n asiakaspalvelu, puh. 09 1499 3353, sähköposti: sales@sfs.fi.

Tiedot voimassa olevista SFS-standardeista ovat luettavissa myös SFS:n verkkokaupassa (http://sales.sfs.fi). Painetun luettelon tietojen lisäksi verkkokaupassa on luettavissa standardien soveltamisaloja sekä korvaustietoja.

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Tiedottaja Jyrki Alanko
Puh. 09 1499 3374

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Liitteet & linkit