Uusi standardi käyttöohjeiden laadintaperiaatteille ja vaatimuksille

Standardisoimisliiton joulukuussa julkaisema standardi SFS-EN 82079-1 esittää yleiset periaatteet ja vaatimuksia tuotteiden käyttöohjeiden suunnittelulle ja laatimiselle.

Käyttöohjeet ovat osa tuotetta ja välttämättömiä tuotteen tarkoituksenmukaiseen, tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön. Tuotteen toimittaja vastaa sen käyttöohjeista. Toimittaja voi olla henkilö tai organisaatio esim. tuottaja, valmistaja, myyjä, jakelija tai valtuutettu edustaja.

Standardin soveltamisala

Tämä standardi on tarkoitettu kaikille osapuolille, jotka osallistuvat tuotteen käyttöohjeiden laadintaprosessiin. Tähän joukkoon sisältyvät esim. ohjelmistosuunnittelijat, kääntäjät, kirjoittajat ja kuvittajat sekä muut, jotka osallistuvat käyttöohjeiden suunnitteluun ja laadintaan.

Standardissa käsite ”tuote” sisältää kaikenlaiset tuotteet, joita voidaan luokitella eri tavalla esim. kuluttajatuotteet, ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet, sähköiset ja mekaaniset tuotteet.

Koska standardia sovelletaan kaikenlaisiin tuotteisiin aina maalipurkista ”avaimet käteen” –periaatteella toimitettuihin tehtaisiin, ei ole mahdollista määritellä tuotteen mukana toimitettavaa kiinteää dokumentaation määrää. Sovellettaessa sitä tuotteen käyttöohjeen kehittämiseen, on lisäksi huomioitava tuotteen markkina-alueen lainsäädännön tai tuotestandardien lisävaatimukset informaatiolle ja dokumentaatiolle.

Uudet vaatimukset

SFS-EN 82079-1:2012 korvaa standardin SFS-EN 62079:2001. Standardin SFS-EN 62079 suurimpana puutteena on pidetty sen soveltamisen vaikeutta kuluttajatuotteisiin. Tämä asia on korjattu SFS-EN 82079-1:ssä mm. sisällyttämällä ohjeita tuotteen kohderyhmien huomioimiseen. Muita merkittäviä uutuuksia ovat mm.:

•laadintaprosessin suunnittelu
•käyttöohjeiden vaatimustenmukaisuus
•käyttöohjeiden arviointi ja esimerkki tarkastuslistasta
•viestinnän tehokkuuden arviointi
•sähköisten tietovälineiden käyttö
•käännösten laatu
•graafisten tunnusten käyttö.

SFS-EN 82079-1 on julkaistu kaksikielisenä (suomi/englanti) painoksena. Siinä on 107 sivua ja sen hinta on 76,30 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätiedot lehdistölle

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Arto Sirviö
puh. 09 6963 954

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.