Uusitun tietoturvastandardin ISO/IEC 27001 suomennos julkaistaan torstaina

Tietoturvastandardiin tehdyillä muutoksilla varmistetaan standardin ajanmukaisuus – sen kyky vastata identiteettivarkauksien, langattomien laitteiden ja muihin verkon haavoittuvuuksien aiheuttamiin uhkiin.

Suomennetun standardin julkaisutilaisuudessa torstaina 5.12.2013 Jyrki Lahnalahti esittelee standardiin tehdyt uudistukset. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä tai sen voi katsoa jälkikäteen, striimausosoite löytyy tilaisuuden ohjelmasivulta www.sfs.fi/it/27001julkaisutilaisuus.

SFS-ISO/IEC 27001 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset sopii kaikenkokoisten yritysten käyttöön tietojen suojaamiseksi jatkuvasti kasvavilta tietoturvariskeiltä. Nykyisellään standardi soveltuu entistä paremmin yhteen muiden ylimmän tason hallintajärjestelmästandardien kanssa. Tämä auttaa organisaatiota useiden standardien samanaikaisessa implementoinnissa. Myös useampaa hallintajärjestelmästandardia käyttävien organisaatioiden auditointi helpottuu uuden version myötä.

Lisätietoja standardista ja tietoturvatekniikkojen standardisoinnista saa asiantuntija Saana Seppäseltä (puh. 040 356 8003 tai sähköposti etunimi.sukunimi@sfs.fi).

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.