Antti Pankakoski tuo strategisen johtamisen kokemusta Mekiteciin

Mekitec Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi on 27.6.2017 alkaen nimitetty Antti Pankakoski (OTK). Pankakoski toimii myös Kyrö Distillery Company Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja hän on aiemmin työskennellyt mm. Altian toimitusjohtajana ja laiva- sekä risteilyteollisuuden johtotehtävissä.

Antti Pankakoski näkee laadunvalvontaan liittyvän toimialan olevan erittäin lupaava, koska valmistukseen liittyvät turvallisuuskysymykset ovat kasvava huoli.

”Yritykset, kuten Mekitec, joilla on osaamista, teknologiaa sekä kyky toimia maailmanlaajuisesti ovat avainasemassa laadunvalvontajärjestelmien kehittäjinä ja toimittajina. Tiedän kokemuksestani juomateollisuudessa, että panostukset laadunvalvontaan ovat huomattava osa laatubrändien imagon rakentamisessa. Mekitecillä on mahdollisuus kasvaa todella merkittäväksi yritykseksi tällä haastavalla alalla”, sanoo Pankakoski.

Mekitec valmistaa röntgenteknologiaan perustuvia laadunvalvontajärjestelmiä elintarviketeollisuuden käyttöön. Laitteilla löydetään elintarvikkeista vierasesineet kuten metallin ja lasin palaset sekä kivet. Laitteilla voidaan myös tarkastaa valmistetun tuotteen eheys tai oikea muoto.

”Antti tuo meille vahvaa strategisen johtamisen kokemusta ja tukee kasvutavoitteitamme, joiden perustana ovat vahva globaali operatiivinen toiminta, ulkomaiset yhteistyökumppanit sekä maailmanluokan asiakkuudet”, kommentoi Mekitecin toimitusjohtaja Antti Sivula.

Mekitecin tavoitteena on kiihdyttää kasvuvauhtiaan ja saavuttaa merkittävä asema kansainvälisten elintarvikejättien järjestelmätoimittajana.

Mekitecin perustaja ja edellinen hallituksen puheenjohtaja Mika Niemi jatkaa hallituksen jäsenenä.


Yhteystiedot

Mekitec Oy

Antti Pankakoski, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 844 1666, antti.pankakoski@gmail.com

Antti Sivula, toimitusjohtaja
+358 40 843 5839, antti.sivula@mekitec.com


Mekitec valmistaa röntgenteknologiaan perustuvia laadunvalvontajärjestelmiä elintarviketeollisuuden käyttöön. Yhtiöllä on tytäryritykset Kiinassa, Yhdysvalloissa sekä Hongkongissa ja sillä on palveluksessaan yli 50 henkilöä. www.mekitec.com | @mekitec

Yrityksestä

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Toimimme aktiivisena vähemmistöomistajana, jolla on liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja yrityksen kasvustrategian toteuttamiseksi. Tesin hallinnoitavat pääomasijoitukset ovat yhteensä lähes miljardia euroa ja kohdeyritysten lukumäärä 723. www.tesi.fi @TesiFII

Multimedia

Multimedia