Suomalainen MetGen aloittaa yhteistyön Sweetwater Energyn kanssa Yhdysvalloissa

Uusiutuvien biotuotteiden tuottaja Sweetwater Energy, Inc. on allekirjoittanut sopimuksen teknologian kehitysyhteistyöstä turkulaisen MetGen Oy:n kanssa. Tavoitteena on kehittää ligniinipohjaisia tuotteita esimerkiksi liima- ja muoviteollisuuden sekä polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden tarpeisiin.

MetGen on edelläkävijä lignoselluloosapohjaisten teollisuusentsyymien sekä uusiutuvien kemikaalien alalla. Yhdysvalloissa Rochesterissa toimiva Sweetwater Energy tuottaa kustannustehokkaasti kasvipohjaisia sokereita, joita voidaan hyödyntää bioenergian tuotannossa ja biokemian tuotteiden valmistuksessa.

MetGenin LIGNOTM-teknologia-alusta mahdollistaa Sweetwaterin erittäin puhtaan ligniinin entsymaattisen erottamisen perusosiinsa. Ligniinin pilkkominen tekee mahdolliseksi käyttövalmiit ratkaisut pinnoitteissa, pehmittimissä, polyuretaaneissa, sideaineissa ja polttoaineissa, joita ei tähän asti ole voitu toteuttaa nykyisellä raakaligniinillä. Sweetwaterin ja MetGenin tavoitteena on tuoda kehitettävä teknologia markkinoille maailmanlaajuisesti.

”Sweetwaterin Ultra-ligniinistäTM valmistettujen tuotteiden avulla edistetään globaalia biotaloutta kilpailemalla taloudellisesti suoraan petrokemianteollisuuden tuotteiden kanssa.  MetGenin LIGNOTM-teknologian avulla voimme luoda korkealaatuisia ja edullisia tuotteita, jotka hyödyntävät ligniinin todellista arvoa. Suuremmat tuotot mahdollistavat ensimmäistä kertaa puusokerien hinnoittelun reilusti dekstroosia edullisemmiksi. Puusokereita voidaan hyödyntää elintarvikeperäisten sokereiden sijaan uusiutuvana raaka-aineena biokemikaalien ja biopolttoaineiden tuotannossa,” kertoo Arunas Chesonis, Sweetwaterin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. 

”Viime vuosina MetGenille on kertynyt laaja kokemus entsyymien käytöstä teollisissa biojalostamoissa. Tässä työssä olemme oivaltaneet sopivien teknologioiden yhteensovittamisen merkityksen koko arvoketjussa.  Olemme innostuneita voidessamme yhdistää Sweetwaterin Sunburst-teknologian LIGNOTM-alustaamme.  Jokainen käsittelyvaihe ja raaka-aineen osa ovat tärkeitä luotaessa uusiutuvia ja edullisia kemikaaleja ja materiaaleja lignoselluloosasta”, sanoo toimitusjohtaja Alex Michine MetGenistä.


Lisätietoja:

Alex Michine, toimitusjohtaja, MetGen Oy,
+358405433740
skype: alexmichine
www.metgen.com

 

MetGen suunnittelee ja markkinoi uusia entsymaattisia ratkaisuja haasteellisiin teollisuusasiakkaiden erityistarpeisiin. Kaarinalainen MetGen on perustettu 2008 ja yhtiö käyttää uusimpia geenitekniikan- ja mikrobiologiankehitystyökaluja räätälöimään kehittämiään entsyymejä soveltumaan haasteellisiin teollisuusolosuhteisiin ja erilaisten lignoselluloosapohjaisten materiaalien hyödyntämiseen. MetGenin MetZyme® entsyymit ovat teollisessa mittakaavassa tuotettuja, erittäin aktiivisia luonnon katalyyttejä, jotka nopeuttavat kemiallisia reaktioita. MetGen pyrkii maailmanlaajuiseksi teollisuusentsyymien toimittajaksi  prosessiteollisuuden saralla, mukaanlukien sellu- ja paperinteollisuuden sekä biojalostamo- ja biokemikaalisektorin.

Sweetwater Energy on kehittänyt ainutlaatuisen ja patentoidun teknologian edullisten sokerien ja puhtaan ligniinikuidun tuotantoon selluloosapohjaisista materiaaleista vastaamaan maailmanlaajuisen biokemikaali-, biomuovi ja biopolttoaineteollisuuden kysynnän kasvuun. Sweetwater yhtiö aloitti toimintansa 2009 Rochester Institute of Technology (New York) yrityshautomosta ja nyt yhtiöllä on kattava immateriaalioikeusportfolio liittyen edulliseen ja ympäristöystävälliseen sokereiden ja puhtaan ligniinin tuotantoon.

Yrityksestä

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Toimimme aktiivisena vähemmistöomistajana, jolla on liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja yrityksen kasvustrategian toteuttamiseksi. Tesin hallinnoitavat pääomasijoitukset ovat yhteensä lähes miljardia euroa ja kohdeyritysten lukumäärä 723. www.tesi.fi @TesiFII

Multimedia

Multimedia