Turkulainen MetGen mukaan seuraavan sukupolven biojalostushankkeeseen

Demonstraatiohanke käynnistyy: puuta jalostetaan kemikaaleiksi - EU-rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmasta

Neljäntoista eurooppalaisyrityksen muodostama BIOFOREVER-konsortio (BIO-based products from FORestry via Economically Viable European Routes) käynnistää demonstraatiohankkeen, jossa jalostetaan puupohjaista biomassaa lisäarvoa tuottaviksi kemianteollisuuden peruspalikoiksi. Suomesta hankkeessa on mukana sellu- ja paperiteollisuuteen entsyymejä valmistava MetGen Oy.

Konsortio haki EU-rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmasta joulukuussa 2015. Huhtikuussa 2016 Bio Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) antoi hakemuksesta myönteisen päätöksen. BBI JU on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushanke, jonka osapuolet ovat Euroopan unioni ja Bio-based Industries Consortium.

BIOFOREVER pyrkii osoittamaan useiden uusien arvoketjujen kannattavuuden, kun lignoselluloosapitoista raaka-ainetta jalostetaan teollisessa mittakaavassa kemiallisiksi rakennusaineiksi, kuten butanoliksi, etanoliksi ja 2,5-furaanidikarboksyylihapoksi (FDCA).

Teknologiajohtaja Matti Heikkilä, MetGen Oy:

"MetGen on aina halunnut luoda uusia teollisia arvoketjuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Olemme vakuuttuneita siitä, että jo nyt on mahdollista kilpailla raakaöljypohjaisten kemikaalien ja elintarvikesokereita hyödyntävien nykyteknologioiden kanssa. Lisäksi osaamme valmistaa parempia tuotteita kuin mihin perinteisillä prosesseilla pystytään. Jotta voimme onnistua tässä tehtävässä, meidän on yhdistettävä useiden yritysten ja tutkimusorganisaatioiden osaaminen ja asiantuntemus ja kehitettävä toisiaan täydentäviä kokonaisprosesseja. BIOFOREVER tuo yhteen Euroopan lupaavimmat teknologiat ja niiden takana olevat asiantuntijat, joiden kunnianhimoisena tavoitteena on luoda seuraavan sukupolven biojalostusteollisuutta."    

Hankkeessa demonstroidaan useita esikäsittely- ja jalostusteknologioita ja etsitään myös lupaavimmille arvoketjuille sopivia kaupallistamisväyliä.

Industrial Biotech -liiketoimintayksikön johtaja Nadège Laborde, Novasep:

"BIOFOREVER tukee kestävää talouskehitystä ja on osa EU:n Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa. Tällä teollisella hankkeella pyritään osoittamaan, että biopohjaisten tuotteiden valmistaminen erilaisista puubiomassoista on taloudellisesti kannattavaa. Me Novasepissä olemme innoissamme saadessamme osallistua tähän kunnianhimoiseen hankkeeseen, jolla on kaikki onnistumisen edellytykset."

Syyskuussa 2016 käynnistyvä demonstraatiohanke kestää kolme vuotta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 16,2 miljoonaa euroa, josta BBI JU:n osuus on 9,9 miljoonaa euroa. Jätepuuta ja muuta puubiomassaa jalostetaan ensin ligniiniksi, (nano)selluloosaksi ja (hemi)selluloosasokereiksi, jotka jalostetaan edelleen teollisessa mittakaavassa ligniinijohdannaisiksi ja kemikaaleiksi, kuten butanoliksi, etanoliksi ja FDCA:ksi. Näin puubiomassan toimivuutta voidaan verrata viljelykasvien tähteisiin ja energiakasveihin.

Tarvittavia biojalostamoja on suunnitteilla logistiikkakeskuksiin, kuten Rotterdamin satamaan ja muihin eurooppalaisiin satamiin.

Teknologiajohtaja Tim Davies, Green Biologics Ltd:

"Green Biologics on mukana toteuttamassa BIOFOREVERin tavoitteita. Bioforever on teollisen bioteknologian sekä kemian alan yhtiöiden ja muiden teollisuusyhtiöiden vahva yhteenliittymä, joka parhaiden teknologioiden avulla tähtää uusiutuvan teknologian kaupallistamiseen ja maailman johtavan biojalostusteollisuuden kehittämiseen."

Tämä demonstraatiohanke tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet uusia arvoketjuja palvelevien teollisen mittakaavan biojalostamojen kaupallistamiseen.

 

Lisätiedot:

Matti Heikkilä, CTO, MetGen Oy
matti@metgen.com
+358403540701
www.metgen.com, www.bioforever.eu

MetGen Oy on suomalainen yritys, joka on luonut kustannustehokkaan teknologian teollisten entsyymien valmistamiseen, kehittämiseen ja räätälöintiin. Uusi teknologia sopii erilaisiin vaativiin olosuhteisiin ja erilaisia lignoselluloosapohjaisia raaka-aineita varten, aina kunkin asiakkaan omien tarpeiden mukaan. MetGenin patentoidulla teknologian avulla voidaan vähentää energiankulutusta, pienentää kustannuksia, ja vähentää lopputuotteen ympäristöjalanjälkeä. MetGen tuo näin oman panoksensa kustannustehokkaiden sokerien kehittämiseen lignoselluloosapohjaisista raaka-aineista ja vähentää myös riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

 

BIOFOREVER-konsortiokumppanit:

 • API Europe, Kreikka
 • Avantium Chemicals BV, Alankomaat
 • Bioprocess Pilot Facility BV, Alankomaat
 • Borregaard AS, Norja
 • Bio Refinery Development BV, Alankomaat
 • DSM, Alankomaat
 • Elkem Carbon AS, Norja
 • Green Biologics Ltd, Iso-Britannia
 • MetGen Oy, Suomi
 • Nova Institute, Saksa
 • Novasep Process SAS, Ranska
 • Phytowelt, Green Technologies GmbH, Saksa
 • Port of Rotterdam, Alankomaat
 • SUEZ Groupe, Ranska

Yrityksestä

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Toimimme aktiivisena vähemmistöomistajana, jolla on liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja yrityksen kasvustrategian toteuttamiseksi. Tesin hallinnoitavat pääomasijoitukset ovat yhteensä lähes miljardia euroa ja kohdeyritysten lukumäärä 723. www.tesi.fi @TesiFII

Multimedia

Multimedia